fbpx
26 maja 2022

Rozstrzygnięcie : Budowa hali magazynowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

W oparciu o analizę oferty i przeprowadzenie negocjacji podmiotem, który został wybrany do realizacji projektu jest firma Usługi Ogólnobudowlane „PORTAL” Grzegorz Wojciechowski.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NFOŚ_M/1/05/2022

 

 1. Zamawiający

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Ul. Tysiąclecia 13 A

80-351 Gdańsk

tel. 58 325 24 48

e-mail: biuro@bztrojmiasto.pl

NIP: 584 25 41 147
Regon: 193117330
KRS 0000224076

Osoba kontaktowa: Ina Gadomska

e-mail: ina.gadomska@bztrojmiasto.pl,

 

 1. Tytuł projektu

Projekt będzie realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową w ramach projektu „Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności poprzez rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych Banku Żywności w Trójmieście”.

III. Przedmiot zamówienia

Budowa hali magazynowej Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

 

 

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór głównego wykonawcy budowy  hali magazynowej i budowa  hali  magazynowej, na cele magazynowe, ze szczególnym uwzględnieniem magazynowania żywności pakowanej i świeżej  wraz z zapleczem socjalno-biurowym,. Generalny wykonawca, będzie reprezentował Zamawiającego przed właściwymi urzędami do momentu oddania obiektu do użytku. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz składania ofert wariantowych.

Ograniczenia dotyczące zakresu wykonania prac budowlanych:

– wymiary hali całkowite: 18,88 m x 42,89 m i w tym; wymiary budynku biurowego: 18,88 m x 9,6 m (z wejściem);

– wysokość: hala 6,93m (część składowania) kalenica – 8,55m budynek biurowy – okap 8,20m, kalenica 8,55m (wymiary z uwzględnieniem normatywnych tolerancji i odchyleń)

– dach dwuspadowy o kącie nachylenia 10 – 12 stopni, izolowany, wykonany z płyt warstwowych z wypełnieniem poliuretanowym, płyta poszycia dachowego grubość 120/165 mm

–  konstrukcja hali: hala osadzona na fundamencie; konstrukcja szkieletowa, stalowa ramowa (stalowe słupy, rygle dachowe, płatwie), wykonana z elementów o pełnych przekrojach. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie.

– ściany zewnętrzne: obudowa hali z płyt warstwowych, układanych poziomo z rdzeniem poliuretanowym niepalnym, o grubości od 8 do 10 cm, rozpiętych między słupami konstrukcji hali, ściany części biuro – socjalnej – wykonane z gazobetonu, bloczki grubości 24 cm.

– wykonanie robót: budowa hali  z częścią biurową wraz z wykończeniem, instalacja wodociągowa do istniejącej sieci wraz z wykonaniem przyłączy, instalacja sanitarna (do istniejącej sieci)  z wykonaniem przyłączy, instalacja zewnętrzna gazu wraz z lokalizacją szafki gazowej i wykonaniem przyłączy, instalacja zewnętrzne elektryczna wraz z lokalizacją szafki ZK, instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej  (do istniejącej) wykonanie przyłączy, odprowadzenie wody z dachu do niecek, wykonanie ogrodzenia terenu, miejsc parkingowych dla samochodów dostawczych (w tym TIR), miejsca parkingowe dla samochodów osobowych,  – liczba miejsc 5, w tym miejsce dla osób niepełnosprawnych, miejsca parkingowe dla rowerów, chodniki, plac manewrowy, miejsce pod śmietnik, ogrodzenie.

 

Projekt jest podzielony na etapy.

ETAP 1 BUDOWA HALI

1.1. ROBOTY ZIEMNE- Budowa placu manewrowego oraz parkingu: niwelacja, utwardzenie, ułożenie kostki brukowej adekwatnej do wymaganego obciążenie, odwodnienie liniowe.
Fundamenty żelbetowe pod halę stalową wraz z zapleczem socjalnym, usunięcie nienośnej warstwy gruntu „humus” pod stopami, podbudowa piaskowa pod posadzkę hali wraz z zagęszczeniem, wykonanie wylewki betonowej podkładowej z betonu B10 pod posadzkę hali.

1.2. WYKONANIE SZKIELETU HALI Wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku biurowego strop, podciągi, słupy, wieńce , nadproża, schody z betonu B25 i prętów żebrowanych zgodnie z obowiązującymi w dacie wykonania przepisami. Ściana budynku zewnętrzne  i ściany oddzielająca część biurową od hali magazynowej wykonane z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm.

1.3. POSTAWIENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ HALI Dostawa i montaż konstrukcji stalowej hali stalowej Konstrukcja hali – wykonana z elementów, \o pełnych przekrojach wykonanych ze stali o wysokiej wytrzymałości 18 g2A zgodnie z projektem o stopniu czystości zgodnie z normą obowiązującą w dacie wykonania, chropowatości R=40m, uzyskanych poprzez piaskowanie. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie 2 warstwy farb podkładowych oraz dwie warstwy nawierzchniowych. Łączna grubość powłok 120 Um

1.4 1. WYKONANIE DACHU HALI Dostawa i montaż płyt warstwowych, dachowych i ściennych hali. Wykonanie z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, grubość 120/165 mm  dla płyt poszycia dachowego oraz 120 mm płyta ścienna, z rdzeniem poliuretanowym, niepalnym; grubość blach stalowych 0,5 mm

ETAP 2. PRACE WYKOŃCZENIOWE

2.1.DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej Stolarka okienna z profili PVC okna trzyszybowe 4/16/4/16/4 , współczynnik przenikania ciepła Ug=1,1 SPP. Dostawa i montaż bram stalowych segmentowych ocieplanych. Bramy przemysłowe, segmentowe o wymiarach 3,50 x 4,00m, pokrycie zewnętrzne z paneli wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, wypełnione warstwą pianki poliuretanowej o grubości 40 mm. Bramy sterowane elektrycznie. Prowadzone równolegle do sufitu. 2 sztuki. Dostawa i montaż naświetlenia łukowego dachu hali . Naświetlenie o wymiarach 3000x38000mm; 1 sztuka. . Dostawa i montaż drwi zewnętrznych hali i zaplecza biurowo-socjalnego. Drzwi stalowe, ocieplane. Wymiary światła przejścia szerokość 1000 mm, wysokość 2000 mm (Z UWZGLĘDNIENIEM TOLERANCJI). Wykonanie obróbki blacharskiej wg zakresu powyżej.

2.2. DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU ODWODNIENIA Dostawa i montaż obróbek blacharskich wg. systemu producenta płyt. Dostawa i montaż systemu odwodnienia, rynny i rury spustowe.

2.3. DOSTAWA I WYKONANIE WENTYALCJI Wykonanie wentylacji grawitacyjnej hali i zaplecza biurowo-socjalnego

2.4 DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI ORAZ WYKONANIE PODZIAŁU HALI Wykonanie wewnętrznych ścianek działowych zaplecza biurowo-socjalnego z bloczków gazobetonowych  wg zapotrzebowania. Wykonanie wewnętrznych instalacji WOD-KAN; C.O.; i elektrycznej. Dostawa i montaż komina systemowego kotłowni wraz z wentylacją.

2.5. KŁADZENIE TYKÓW, POSADZKI I MALOWANIE Wykonanie wewnętrznych tynków gipsowych w zapleczu biurowo-socjalnym. Wykonanie posadzki przemysłowej ze zbrojeniami rozproszonymi gr. 15 cm. Wykonanie posadzek w części biurowo-socjalnej z mixokreta wraz z izolacja termiczną

W przypadku stosowania instalacji podposadzkowych należy zweryfikować warstwy i ich grubości.
Zachować pasy międzykodygnacyjne:
– poziome (min.0,8 m) – EI30, NRO
– pionowe rozdzielające strefy (2m) EI60 – z wełny mineralnej λ = 0,032 [W/mK] , na pełnej ścianie (materiał niepalny)
Izolacja w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego wykonać z wełny mineralnej zamiast styroduru.
W pomieszczeniach mokrych wykonać izolację przeciwwodną ścian i stropów.

HALA MAGAZYNOWA z RMAPĄ PRZEŁADUNKOWĄ:

Posadzka na gruncie:
Posadzka techniczna, utwardzona powierzchniowo, posadzka betonowa zbrojona, dylatowana w polach 6,0×6,0cm (25 cm), folia systemowa, termoizolacja (obwodowo) – polistyren XPS λ = 0,032 [W/mK] (10 cm), izolacja przeciwwodna, chudy beton (10 cm), posypka piaskowa ubijana warstwami (30 cm). Obciążenie przenoszone przez posadzkę 5T/m2

Ściany:
Ściana zewnętrzna fundamentowa: podwalina żelbetowa (15 cm), izolacja przeciwwodna na siatce, polistyren ekstrudowany λ =0,036 [W/mK] (18 cm), folia kubełkowa, tynk mozaikowy
Ściana osłonowa: płyta warstwowa PIR gr.100 mm (12 cm), U ≤0,20 [W/m2K], słupy stalowe hali wg. projektu konstrukcji (26 cm)
Ściana między częścią biurową a halą: tynk cienkowarstwowy (1,0 cm), bloczki betonu komórkowego gr. 25 cm, słupy żelbetowe (wg. projektu konstrukcji), tynk wewnętrzny (1,5 cm)

Stropodach (część biurowa i hala):
Stropodach: płyta warstwowa PIR gr.160 mm, U ≤0,20 [W/m2K] (16 cm), płatwie dachowe, dźwigary dachowe wg. proj. Konstrukcji. Naświetla kalenicowe, łukowe, nieotwieralne, z wypełnieniem poliwęglanem komorowym SRO 240×600 cm

CZĘŚĆ SOCJALNO-BIUROWA: Część socjalna – biurową stanowić będzie dwukondygnacyjny obiekt zblokowany z halą produkcyjna -magazynową, W części biurowej przewiduje się co najmniej 3 pomieszczenia biurowe, jadalnię z częścią kuchenną, salę konferencyjną, pomieszczenia sanitarne na każdym piętrze (toaleta wraz z umywalką), pomieszczenie gospodarcze (archiwum). Podział pomieszczeń do uzgodnienia z Wykonawca na etapie budowy.

Posadzka na gruncie:
Gres na kleju (2 cm), izolacja przeciwwodna ( w pomieszczeniach mokrych), wylewka betonowa + szlichta samopoziomująca wzmocniona (8 cm), folia systemowa, termoizolacja na prowadzenie instalacji – polistyren XPS λ =0,032 [W/mK] (15 cm), izolacja przeciwwodna, chudy beton (10 cm), podsypka piaskowa podbijana warstwami (30 cm)

Ściany:
Ściana zewnętrzna fundamentowa: ściana fundamentowa żelbetowa (18 cm), izolacja przeciwwodna na siatce, polistyren ekstrudowany λ =0,036 [W/mK] (18 cm), folia kubełkowa, tynk mozaikowy
Ściana zewnętrzna: tynk systemowy zewnętrzny (1,5 cm), styropian/wełna mineralna λ =0,035 [W/mK], (18 cm), bloczki silika/ słupy żelbetowe (wg. proj. konstrukcji) (24cm), tynk cienkowarstwowy (1,0 cm)
Ściana wewnętrzna: tynk systemowy zewnętrzny (1,5 cm), wełna mineralna λ =0,035 [W/mK] (18 cm), bloczki silika /słupy konstrukcyjne według projektu konstrukcji (24 cm), wełna mineralna λ =0,035 [W/mK] (15 cm), tynk cienkowarstwowy (1,0 cm)
Ściana wewnętrzna działowa: tynk cienkowarstwowy/ glazura w pomieszczeniach mokrych (1,0 cm), bloczki silika lub płyta k-g (12 cm), tynk cienkowarstwowy/glazura w pomieszczeniach mokrych (1,0 cm)
Ściana wewnętrzna część biurowa i kuchenna: tynk wewnętrzny (1,5 cm), bloczki silika (18 cm), tynk cienkowarstwowy (1,0cm); w sali szkoleniowej – okno, odporności ogniowej pomiędzy halą magazynową a salą szkoleniową, pomieszczeni biurowe na parterze – pomiędzy pomieszczeniem, a hala magazynową – drzwi odporności ogniowej, samozamykające się lub na elektrozaczep, okno odporności ogniowej.

Schody stalowe pomiędzy 1 piętrem części biurowej a halą magazynowa od strony magazynowej, drzwi prowadzące na schody – o odporności ogniowej, samozamykające się.

Schody wewnętrzne: w części biurowe łączące parter z piętrem dwubiegowe, żelbetowe, wyłożone płytkami ceramicznymi. Belki podciągi, słupy, I rdzenie oraz klatka schodowa  – żelbetowe wylewane na mokro,

Strop międzykondygnacyjny:
terakota/panele laminowane na piance podkład (2/1 cm), izolacja przeciwwodna (w pomieszczeniach wodnych), wylewka betonowa + szlichta samopoziomująca (5 cm), płyty styropianowa na prowadzenie instalacji λ =0,035 [W/mK] (5 cm), izolacja przeciwwodna – w pomieszczeniach mokrych, strop żelbetowy według projektu konstrukcji (18 cm), tynk cienkowarstwowy (1,0 cm)

Spocznik schody: terakota (2,0 cm), żelbet (15 cm), tynk cienkowarstwowy (1,0 cm)

CHODNIK/DOJAZD
Warstwy według projektu drogowego, kostka betonowa polbruk (8 cm)

CZĘŚĆ KUCHENNA:

Stropodach: papa termozgrzewalna – systemowe pokrycie z papy, papa klejona, styropian twardy w spadku λ =0,038 [W/mK] (min 22 cm), paroizolacja np.. Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE  PV 160 S3, grunt np.. IZOHAN ISOBUD penetrator , płyta żelbetowa według projektu konstrukcji (20 cm), tynk cienkowarstwowy (1,0 cm)

Ściana wewnętrzna pomiędzy halą i częścią kuchenną: tynk wewnętrzny (1,5 cm), bloczki silika (18 cm), tynk cienkowarstwowy (1,0cm)

KOTŁOWNIA:
Ściana wewnętrzna – kotłownia gazowa: tynk wewnętrzny (1,5 cm), bloczki silika (18 cm), tynk cienkowarstwowy (1,0cm); wymiary – powierzchnia 13,5 m2, wysokość – 2,5 m

POMIESZCZENIA:

W hali, część magazynowa – wydzielona kotłownia gazowa 15,6 m2.

Część socjalno-biurowa:
Parter: przedsionek 3,7 m2, hall 5,4 m2, WC męski 4,7 m2, WC damski/dla osób niepełnosprawnych, aneks biurowy 6,3 m2, kuchnia pokazowa 32,5 m2, sala wykładowa 24,6 m2, korytarz 8,7 m2, pomieszczenie socjalne do spożywania posiłków 7m2, szatnia 4,3 m2, umywalnia 3,8 m2, toaleta 4,4 m2, pomieszczenie biurowe – kierownik magazynu, klatka schodowa 16,6 m2
Pierwsze piętro: korytarz 18,4 m2, szafa porządkowa 1,2 m2, biuro 1 7,1 m2, archiwum 5,2 m2 , biuro 2, 21,2 m2, pomieszczenie ksero 4,7 m2, biuro 3 18,8 m2, biuro 4 18,7 m2, biuro 5 18,6 m2, pomieszczeni gospodarcze 3,1 m2, klatka schodowa 16,6 m2

Kuchnia wielkość pomieszczenia: 134,5 m2

Komplet obróbek blacharskich (kalenica, wiatrowniki, obróbki drzwi, bram, okien, parapety okienne i przyziemne.
System rynien i rur spustowych zapewniający odprowadzanie wód opadowych zgodnie z wymaganiami przepisów budowlanych
Drzwi wejściowe zewnętrzne 2×1 m – min. 2 szt.
Bramy segmentowe 4×4 m z napędem elektrycznym – 2 szt.
Okna o wymiarach 3400 x 1200 mm (min. 4 szt.) oraz 2250 x 1200 mm (min.8 szt.)

 1. Miejsce i termin wykonania zmówienia

Ostateczny termin zakończenia robót: 30 września 2022 r.

Miejsce wykonania – działka budowlana nr 270/4 obr 0027 Wielki Kack w Gdyni

 1. Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 20.05.2022.

Oferty powinna być złożona wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście (decyduje data wpływu) na adres Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Aleja Generała Józefa Hallera 239, 80-503 Gdańsk,.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta i powinna zawierać ponumerowane strony.

Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert zawierających rażąco niską cenę, odbiegającą od innych ofert , mogąca sugerować niższą jakość przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy zostanie ogłoszone nie później niż 27.05.2022. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o wyborze oferty mailowo lub telefonicznie. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy pojawi się na stronie internetowej Zmawiającego  – www.bztrojmiasto.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków finansowych oraz zakresu robót i okresu gwarancji z wybranymi Oferentami w okresie pomiędzy terminem otwarcia ofert a ogłoszeniem wyników. Negocjacje mogą być prowadzone telefonicznie, za pomocą poczty komputerowej lub osobiście w siedzibie Zmawiającego lub Wykonawcy.

 1. Warunki oferty

Gwarancja
Wykonawca powinien udzielić gwarancji/rękojmi nie krótszej niż 5 lata na budynki i budowle oraz nie krótszej niż 24 miesięcy na urządzenia techniczne.

Cena ofertowa
W ryczałtowej cenie ofertowej wykonania prac w ramach przedmiotowego zadania musi być zawarty całkowity koszt wykonania projektu i realizacji prac ogólnobudowlanych z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych oraz podatek VAT.
Elementy cenotwórcze to między innymi:
– wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia, organizacji ruchu na czas budowy;
– wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy;
– wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych;
– koszty związane z zużyciem energii elektrycznej oraz zużyciem wody i wykorzystaniem sieci kanalizacyjnej w okresie prowadzenia robót poniesie Wykonawca na podstawie odrębnych ustaleń;
– kwoty wynagrodzeń przewidzianych dla pracowników i podwykonawców;
– koszt polisy lub zawarcia umowy ubezpieczeniowej;
– koszt wykonania planu bioz, programu zapewnienia jakości, planu ochrony przeciw pożarowej, planu organizacji placu budowy;
– koszt badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w opisie;
– koszt wykonania dokumentacji powykonawczej;
– koszt czynności związanych z dopuszczeniem obiektu do użytkowania (uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i niezbędnych w tym zakresie decyzji);

– wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

Zakres robót budowlanych:
– Wykopy i wymiana gruntu (w zależności od potrzeb).
– Wykonanie robót budowlano-montażowych kompletnej hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym oraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi związanymi z obiektem budowlanym.
– Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne.
– Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
– Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej.
– Wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią gazową.
– Wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej.
– Wykonanie instalacji oświetleniowej.
– Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej.
–  Budowa przyłączy technicznych do budynku (przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne wraz z ewentualnymi zbiornikami retencyjnymi, gazowe).

Do wykonania robót mogą być użyte tylko materiały posiadające aprobaty i atesty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobu z aprobatą lub odpowiednią normą, o której mowa w ustawie o normalizacji. Dla materiałów, dla których zgodnie z obowiązującym prawem nie są wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobu ze stosowną aprobatą lub odpowiednią polską normą dopuszcza się przedstawienie rekomendacji technicznej ITB dopuszczającej stosowanie ww. materiałów w budownictwie lub w przypadku jej braku – ostatniej uzyskanej przez wykonawcę aprobaty technicznej ITB.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego. W przypadku braku ww. dokumentów nie będzie możliwy odbiór prac i rozliczenie.

Wiedza i doświadczenie

Zaproszenie skierowane jest do podmiotów posiadających minimalnie 3-letnie doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, potwierdzone minimum trzema (3) pozytywnymi opiniami lub referencjami od klientów dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej 1 000 000 zł (milion złotych), które należy dołączyć do oferty jako załącznik.

VII. Informacje dodatkowe

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy w stosunku do których nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość, nie otwarto postępowania likwidacyjnego.
2.Oferent ponosi wszystkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
6. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Oferenta do jego uzupełnienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Oferentami, których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów.
9. Złożenie oferty oznacza akceptację przez Oferenta warunków zawartych w Zaproszeniu

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu robót wynikającej z:
1. Koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
2. konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,
3. konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
4. ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie,
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

– Minimum 3 pozytywne opinie, lub referencje od klientów dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej 1 000 000 zł;
– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego ogłoszenia;
– aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej Oferenta;
– w przypadku ofert podpisanych przez osoby inne niż wymienione w dokumencie rejestrowym – pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta.

VIII. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający ustala, że w przypadku spełnienia warunków wynikających z przedmiotu zamówienia, do oceny ważnych ofert przyjmuje następujące kryteria:
1) Kryterium cena oferty (brutto – z podatkiem VAT) oceniane będzie wg wzoru:
P1 =Cn/Cb x 100 x 70%
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium cena oferty (brutto – z podatkiem VAT)
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – maksymalna liczba punktów
70 % – procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium cena oferty – 70.

2) Kryterium termin realizacji zamówienia (P2) – określony w HARMONOGRAMIE  będzie oceniany wg poniższych zasad:
Wykonawca określi termin realizacji zamówienia w pełnych miesiącach.
Kryterium termin realizacji zamówienia oceniane będzie wg wzoru:
P2 =Tn/Tb x 100 x 20%
gdzie:
P2 – liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia
Tn – termin najkrótszy wyrażony w miesiącach
Tb – termin określony w badanej ofercie wyrażony w miesiącach
100 – maksymalna liczba punktów
20% – procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia – 20.

3) Kryterium okres gwarancji (P3) będzie oceniany wg poniższych zasad:

P3 =Gb/Gn x 100 x 10%
gdzie:
P3 – liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia
Gn – najdłuższy okres gwarancji wyrażony w latach
Gb – okres gwarancji podany w badanej ofercie
100 – maksymalna liczba punktów
10% – procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium okres gwarancji – 10.

Liczba punktów przyznanych badanej ofercie P, to suma punktów z kryterium cena P1 (maksymalnie 80 pkt), kryterium termin realizacji P2 (maksymalnie 10 pkt ) i kryterium okres gwarancji P3 (maksymalnie 10 pkt).
P = P1+P2+P3.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Zakres wykluczenia przedmiotowego

Oferty nie mogą być składane przez osoby zatrudnione w ZS Bank Żywności w Trójmieście oraz przez osoby pozostające z nimi w stosunku prawnym lub faktycznym.

 1. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem na podstawie faktury – po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego Protokołem odbioru. Faktura zapłacona będzie przez zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Oferent może ustalić z Zamawiającym inne warunki płatności – w tym częściową płatność zaliczkową – w przypadku, gdy nie ma możliwości spełnienia warunków powyższych. Propozycję warunków płatności należy zamieścić w Ofercie.

 1. Postanowienia końcowe
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego bez podania przyczyny przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia do wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej: https://bztrojmiasto.pl/l oraz przekazuje niezwłocznie drogą mailową wszystkim potencjalnym Zleceniobiorcom, którzy złożyli Oferty, z uwzględnieniem możliwości ich poprawienia/uzupełnienia w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych.
 4. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny.
 5. Warunkiem uwzględnienia oferty jest złożenie wraz z oferta przez Oferenta Oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

 

Tekst zapytania ofertowego do pobrania tutaj: Zapytanie ofertowe – wybór Głównego Wykonawcy i budowa hali magazynowej – NFOŚ_M-1-05-2022

INNE AKTUALNOŚCI

Zgodnie z wymogami ustawowymi stworzyliśmy Politykę Ochrony Nieletnich dostępną na naszej stronie w sekcji „O nas„. Ujęliśmy w formie pisemnej... czytaj dalej

Dostosuj stronę