fbpx

Sklepy Społeczne Dla Wszystkich

Sklepy Społeczne Dla Wszystkich to tytuł projektu realizowanego przez Bank Żywności w Trójmieście od stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału sklepów społecznych jako miejsc przeciwdziałających wykluczeniu, promujących współpracę środowisk lokalnych, jak również ośrodków integracji społecznej, poprzez stworzenie wokół nich trwałej i aktywnej sieci osób zaangażowanych w działania rzecznicze i samopomocowe. Działania będą adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem (w tym: osób w kryzysach, doświadczających wykluczenia, również cyfrowego, migrantów i migrantek itp.), pracowników administracji oraz działów CSR firm.
W pierwszym etapie zbadamy jakie zmiany społeczne zostały osiągnięta poprzez dotychczasowe działanie sklepów społecznych oraz czego brakuje beneficjentom sklepów społecznych.
Drugi etap to zaangażowanie liderów spośród interesariuszy i stworzenie grup roboczych oraz przeprowadzenie szkoleń z samorzecznictwa, współpracy społecznej, zaangażowanie grup roboczych w ewaluację działalności sklepów oraz zaproponowanie zmian i kierunków rozwoju. Na tym etapie wyłonimy liderów, którzy będą pełnić rolę nieinstytucjonalnych rzeczników społeczności lokalnych.
Kolejny etap to wdrożenie i testowanie zaproponowanych zmian, zakończony opracowaniem wskazówek i materiałów w formie publikacji ułatwiającej indywidualne i społeczne działania na rzecz wsparcia i zapobiegania wykluczeniu oraz samorzecznictwa.
Finalnym etapem będzie dystrybucja publikacji i zamknięcie projektu.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny