fbpx

Sklepy Społeczne Dla Wszystkich

Sklepy społeczne – punkt wydania żywnościZaproszenie na spotkanie inaugurujące czy coś więcej?

Nasze sklepy społeczne mają już ponad 5 lat . Przez ten czas stały się rozpoznawalnym punktem pomocy żywnościowej na mapie Gdańska i Gdyni. Jednak czy tylko pomocy żywnościowej? Czy tylko tego – jedzenia – oczekują nasi klienci?

Pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu sklepów wskazuje, że nie tylko. Nasi klienci oczekują również wsparcia w rozwiązaniu życiowych problemów, informacji, czasem porady. Z jednej strony – to cieszy, bo z takim założeniem, z taką wizją sklepów, 5 lat temu rozpoczynaliśmy ich działalność. Z drugiej strony – czy na pewno to dostarczmy? Czy robimy to dobrze? Czy możemy zrobić więcej? Dręczące nas pytania zmusiły nas do napisania wniosku grantowego, który umożliwiłby nam zbadanie roli sklepów społecznych i możliwych vs. oczekiwanych kierunków ich rozwoju.

I stało się – przyznano nam grant. Od kliku miesięcy nasi wywiadowcy prowadzili wywiady z klientami sklepów, pracownikami MOPR i MOPS i wolontariuszami, żeby dowiedzieć się co różne grupy interesariuszy o nas myślą. Opracowaliśmy wyniki (raport wkrótce) i mniej więcej wiemy, czego oczekują i jaka wizję sklepów mają nasi interesariusze. Teraz przyszedł czas na znalezienie odpowiedzi na pytanie – jak to zrobić? W dotarciu do rozwiązania pomoże nam cykl spotkań i warsztatów, które będziemy realizować w Gdańsku i Gdyni. Inaugurujemy je w ten wtorek, 12 lipca, w CIS w Gdańsku. Jeżeli jesteś chętny, żeby dołączyć – zapraszamy.

Aktualizacja 07.07.2022


Sklepy Społeczne Dla Wszystkich to tytuł projektu realizowanego przez Bank Żywności w Trójmieście od stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału sklepów społecznych jako miejsc przeciwdziałających wykluczeniu, promujących współpracę środowisk lokalnych, jak również ośrodków integracji społecznej, poprzez stworzenie wokół nich trwałej i aktywnej sieci osób zaangażowanych w działania rzecznicze i samopomocowe. Działania będą adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem (w tym: osób w kryzysach, doświadczających wykluczenia, również cyfrowego, migrantów i migrantek itp.), pracowników administracji oraz działów CSR firm.
W pierwszym etapie zbadamy jakie zmiany społeczne zostały osiągnięta poprzez dotychczasowe działanie sklepów społecznych oraz czego brakuje beneficjentom sklepów społecznych.
Drugi etap to zaangażowanie liderów spośród interesariuszy i stworzenie grup roboczych oraz przeprowadzenie szkoleń z samorzecznictwa, współpracy społecznej, zaangażowanie grup roboczych w ewaluację działalności sklepów oraz zaproponowanie zmian i kierunków rozwoju. Na tym etapie wyłonimy liderów, którzy będą pełnić rolę nieinstytucjonalnych rzeczników społeczności lokalnych.
Kolejny etap to wdrożenie i testowanie zaproponowanych zmian, zakończony opracowaniem wskazówek i materiałów w formie publikacji ułatwiającej indywidualne i społeczne działania na rzecz wsparcia i zapobiegania wykluczeniu oraz samorzecznictwa.
Finalnym etapem będzie dystrybucja publikacji i zamknięcie projektu.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny