fbpx

Sklepy Społeczne Dla Wszystkich

Spotkania konsultacyjne wokół Sklepów Społecznych w Gdyni i Gdańsku

Zapraszamy serdecznie na dwa kolejne spotkania z cyklu „Sklepy Społeczne Dla Wszystkich”. Tym razem oprócz Klientów i Klientek do udziału zaprosimy też przedstawicieli lokalnych ośrodków pomocy społecznej, radnych dzielnic oraz lokalnych aktywistów. Wspólnie porozmawiamy o dotychczasowych efektach projektu i perspektywach na przyszłość.

Spotkanie w Gdyni
Gdzie: Przystań Mały Kack, ul. Łowicka 51
Kiedy: 27 marca, godz. 17.30-19.00

Spotkanie w Gdańsku
Gdzie: Centrum Integracji Społecznej, ul. Floriańska 3
Kiedy: 30 marca, godz. 10.00-11.30

Na wszystkich spotkaniach obecny będzie tłumacz języka rosyjskiego i ukraińskiego.

Zapraszamy serdecznie!

Aktualizacja: 14.03.2023 r.


Spotkanie konsultacyjne z klientami Sklepu Społecznego przy ul. Lotników w Gdyni

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Sklepy Społeczne Dla Wszystkich” za nami. 24 października spotkaliśmy się z klientami sklepu społecznego przy ul. Lotników 86 w Gdyni. Merytoryczna dyskusja nad poprawą działania sklepu i wymiana opinii na temat postrzegania roli sklepu w społeczności migranckiej w Gdyni – tak można w dwóch zdaniach opisać treść spotkania. Doświadczyliśmy też chwili wzruszenia i dawki ogromnych emocji, kiedy uczestniczka spotkania, uchodźczyni, która przybyła do Polski 16 marca, dziękowała nam za serdeczne przyjęcie, którego doświadczyła po ucieczce z ogarniętej wojną Ukrainy.

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że jedną z pierwszych informacji, jakimi wymieniają się imigranci przybywający do Gdyni, jest możliwość otrzymania pomocy żywnościowej w sklepie przy ul. Lotników. Uczestnicy podkreślali również, że zarówno klienci Sklepu, jak i jego obsługa są dużą pomocą w odnalezieniu się w obcym środowisku: udzielają informacji, koniecznych do rozpoczęcia normalnego życia w nowym miejscu. Dodajmy – nie są to tylko informacje dotyczące możliwości otrzymania pomocy żywnościowej lub innej, ale również dotyczące spraw urzędowych, bytowych, prawnych. Takie wsparcie, zgodnie z opinią naszych rozmówców, jest bezcenne.

Na spotkaniu pojawiły się też głosy krytyczne – dotyczyły głównie wielkości Sklepu i jego wyposażenia. Nasi Rozmówcy zwracali uwagę, że sklep społeczny powinien być większy, a przestrzeń sklepu zaaranżowana tak, żeby kojarzyła się z normalnym sklepem. To dla nas bardzo ważna opinia, bo co prawda nie możemy wpłynąć na wielkość lokalu Sklepu, ale za to mamy wpływ na jego wyposażenie i wygląd. O tych kwestiach będziemy też rozmawiać na kolejnych spotkaniach!

Aktualizacja: 26.10.2022 r.


Warsztaty „Działaj dla siebie i innych” w Gdańsku

Kim jest samorzecznik? To taki „influencer z misją” – osoba, która zmaga się z problemem, który często dotyka również innych, i opowiada o nim publicznie, żeby przybliżyć go społeczeństwu. Tylko jak sprawić, żeby ten głos został usłyszany? Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy na dwudniowych warsztatach ze współpracy społecznej i samorzecznictwa.

21 i 22 lipca na jednej sali spotkali się ludzie z różnych światów – od tegorocznego maturzysty po seniorkę, od aktywistów z wieloletnim stażem po osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z działaniem na rzecz swoją i innych. Prowadzący szkolenie trenerzy Ewa Patyk i Przemysław Kluz zadbali o to, by niezależnie od doświadczenia wszyscy Uczestnicy i Uczestniczki mogli odnaleźć w sobie potencjał do bycia rzecznikami i rzeczniczkami swojej sprawy. Efekty? Twórczy ferment, mnóstwo inspiracji, a nawet nieco wzruszeń. Czujemy, że o naszych Warsztatowiczkach i Warsztatowiczach jeszcze usłyszycie – i to pewnie od nich samych!

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 29.07.2022 r.


Sklepy społeczne – punkt wydania żywnościZaproszenie na spotkanie inaugurujące czy coś więcej?

Nasze sklepy społeczne mają już ponad 5 lat . Przez ten czas stały się rozpoznawalnym punktem pomocy żywnościowej na mapie Gdańska i Gdyni. Jednak czy tylko pomocy żywnościowej? Czy tylko tego – jedzenia – oczekują nasi klienci?

Pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu sklepów wskazuje, że nie tylko. Nasi klienci oczekują również wsparcia w rozwiązaniu życiowych problemów, informacji, czasem porady. Z jednej strony – to cieszy, bo z takim założeniem, z taką wizją sklepów, 5 lat temu rozpoczynaliśmy ich działalność. Z drugiej strony – czy na pewno to dostarczmy? Czy robimy to dobrze? Czy możemy zrobić więcej? Dręczące nas pytania zmusiły nas do napisania wniosku grantowego, który umożliwiłby nam zbadanie roli sklepów społecznych i możliwych vs. oczekiwanych kierunków ich rozwoju.

I stało się – przyznano nam grant. Od kliku miesięcy nasi wywiadowcy prowadzili wywiady z klientami sklepów, pracownikami MOPR i MOPS i wolontariuszami, żeby dowiedzieć się co różne grupy interesariuszy o nas myślą. Opracowaliśmy wyniki (raport wkrótce) i mniej więcej wiemy, czego oczekują i jaka wizję sklepów mają nasi interesariusze. Teraz przyszedł czas na znalezienie odpowiedzi na pytanie – jak to zrobić? W dotarciu do rozwiązania pomoże nam cykl spotkań i warsztatów, które będziemy realizować w Gdańsku i Gdyni. Inaugurujemy je w ten wtorek, 12 lipca, w CIS w Gdańsku. Jeżeli jesteś chętny, żeby dołączyć – zapraszamy.

Aktualizacja 07.07.2022


Sklepy Społeczne Dla Wszystkich to tytuł projektu realizowanego przez Bank Żywności w Trójmieście od stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału sklepów społecznych jako miejsc przeciwdziałających wykluczeniu, promujących współpracę środowisk lokalnych, jak również ośrodków integracji społecznej, poprzez stworzenie wokół nich trwałej i aktywnej sieci osób zaangażowanych w działania rzecznicze i samopomocowe. Działania będą adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem (w tym: osób w kryzysach, doświadczających wykluczenia, również cyfrowego, migrantów i migrantek itp.), pracowników administracji oraz działów CSR firm.
W pierwszym etapie zbadamy jakie zmiany społeczne zostały osiągnięta poprzez dotychczasowe działanie sklepów społecznych oraz czego brakuje beneficjentom sklepów społecznych.
Drugi etap to zaangażowanie liderów spośród interesariuszy i stworzenie grup roboczych oraz przeprowadzenie szkoleń z samorzecznictwa, współpracy społecznej, zaangażowanie grup roboczych w ewaluację działalności sklepów oraz zaproponowanie zmian i kierunków rozwoju. Na tym etapie wyłonimy liderów, którzy będą pełnić rolę nieinstytucjonalnych rzeczników społeczności lokalnych.
Kolejny etap to wdrożenie i testowanie zaproponowanych zmian, zakończony opracowaniem wskazówek i materiałów w formie publikacji ułatwiającej indywidualne i społeczne działania na rzecz wsparcia i zapobiegania wykluczeniu oraz samorzecznictwa.
Finalnym etapem będzie dystrybucja publikacji i zamknięcie projektu.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Dostosuj stronę