fbpx

Sklepy Społeczne Dla Wszystkich

Kiedy na początku 2022 roku rozpoczynaliśmy projekt „Sklepy Społeczne Dla Wszystkich”, wydawało się, że po wielu miesiącach pandemii powoli odzyskujemy stabilizację. Chcieliśmy wykorzystać nadchodzące półtora roku, by z trzech sklepów społecznych w Gdyni i Gdańsku uczynić centra sąsiedzkiej współpracy, samopomocy i samorzecznictwa. Szybko jednak okazało się, jak prawdziwe jest powiedzenie, że jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swoich planach…

Wybuch wojny w Ukrainie, kryzys uchodźczy i gospodarczy zmusiły nas do zrewidowania naszych zamiarów. I całe szczęście, bo bez elastycznego podejścia nie udałoby nam się wspólnie osiągnąć efektów. Efektów, których być może się nie spodziewaliśmy, ale które stanowią istotny wkład w działalność Sklepów Społecznych i pokazują kierunek, w jakim powinniśmy rozwijać te placówki.

Jak skutecznie wspierać osoby zagrożone wykluczeniem? Jak powinna wyglądać współpraca między ośrodkami pomocy a organizacjami pozarządowymi? Jaki potencjał drzemie w sąsiedzkiej współpracy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w publikacji „Sklepy Społeczne Dla Wszystkich”. Broszura w formie darmowego e-booka dostępna jest do pobrania w polskiej, angielskiej, ukraińskiej i rosyjskiej wersji językowej poniżej:

E-book „Sklepy Spoleczne Dla Wszystkich” – wersja polska

E-book „Social Shops Open To Everyone” – English version

Електронна книга „Соціальні магазини для кожного” – українська версія

Электронная книга „Социальные магазины для всех” – русская версия

Aktualizacja: 26.06.2023


Szkolenia z samorzecznictwa i aktywności obywatelskiej w Gdyni – 10-11 i 20-21 maja 2023 r.

W maju zrealizowaliśmy dwa warsztaty z samorzecznictwa i aktywności obywatelskiej w Gdyni. Szkolenie prowadziła Sylwia Bruna – antropolożka kultury, badaczka miejska i animatorka, współtwórczyni Pracowni Inicjatyw Społecznych DYM. Trenerka na co dzień pracuje w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie zajmuje się projektami społeczno-kulturalnymi oraz szeroko pojętą dostępnością.

Szkolenia zgromadziły 14 uczestników i uczestniczek w różnym wieku, o różnej wiedzy i doświadczeniach, zainteresowanych rozwijaniem umiejętności i wiedzy z zakresu aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej. Podczas pierwszego dnia warsztatów rozmawialiśmy o tym, co nas motywuje, a co zniechęca do podejmowania działań społecznych. Uczestnicy i uczestniczki dzielili się informacjami na temat swoich doświadczeń w dziedzinie aktywności obywatelskiej. W celu lepszego zrozumienia lokalnego krajobrazu społecznego, stworzyliśmy własną mapę Gdyni, zawierającą miejsca, w których odbywają się działania społeczne. Ta aktywność pomogła zidentyfikować różnorodne inicjatywy w mieście i stała się punktem wyjścia do dalszych dyskusji.

Drugi dzień warsztatów zainaugurowało krótkie wprowadzenie teoretyczne na temat aktywności obywatelskiej, przedstawiające różne rodzaje i poziomy zaangażowania. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat pojęć takich jak rzecznictwo i samorzecznictwo. Po krótkim wstępie uczestnicy podzielili się na grupy, w których planowali społeczne przedsięwzięcia. Uczestnicy określili cel swojego projektu, zakres, czynniki sukcesu potrzeby wsparcia finansowego i instytucjonalnego oraz plan działania. Pierwszym krokiem w kierunku efektywnego podejścia do proponowanych działań było określenie persony, tj. opisali typowych uczestników działania, co pozwoliło na spojrzenie na inicjatywy z perspektywy odbiorców.

Dzięki aktywnej obecności na warsztatach uczestnicy zyskali umiejętność planowania projektów społecznych, mapowania procesu, analizy interesariuszy projektów, pracy z personą, co ułatwia zrozumienie potrzeb i oczekiwań odbiorców działań społecznych oraz identyfikowania potrzebnych zasobów, takich jak wsparcie finansowe czy partnerstwa społeczne.

Głównym celem warsztatów było zdobycie umiejętności skutecznego działania na rzecz społeczności lokalnej, co zdaniem uczestników udało się w 100, a nawet 120%. Dodatkową wartością warsztatów było stworzenie sieci kontaktów pośród ich uczestników.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Przyjdź na szkolenie „W Twojej sprawie. Jak skutecznie zawalczyć o siebie i zmieniać świat” w Gdyni!

Nieważne, czy mieszkasz w Gdyni od dziecka czy dopiero od kilku miesięcy – jeśli czujesz, że masz w sobie potrzebę zmiany na lepsze, koniecznie przyjdź na warsztaty „W Twojej sprawie. Jak skutecznie zawalczyć o siebie i zmieniać świat”! Widzisz w Twojej okolicy/mieście rzeczy, które należy poprawić? Na naszym szkoleniu nauczysz się, jak wziąć sprawy w swoje ręce tak, by osiągnąć sukces. Wytyczymy ścieżki, dzięki którym poruszanie się w skomplikowanym świecie finansów i urzędowych decyzji stanie się łatwiejsze. Pokażemy Ci, że wszystko można, trzeba tylko chcieć i dowiedzieć się jak.
Uwaga! Szkolenie może spowodować, że poczujesz energię do działania na rzecz siebie, swoich najbliższych, sąsiadów i lokalnej społeczności!

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona! Zgłoś się wypełniając formularz: https://tinyurl.com/WarsztatyGdynia

Zajęcia będą prowadzone po polsku z tłumaczeniem na języki rosyjski i ukraiński. Po zakończeniu wszystkie uczestniczki i uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Prowadzenie: Sylwia Bruna – antropolożka kultury, badaczka miejska, animatorka społeczno-kulturowa. Współtworzy antropologiczne stowarzyszenie – Pracownię Inicjatyw Społecznych DYM. W Europejskim Centrum Solidarności zajmuje się projektami społeczno-kulturalnymi oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. Obszarem jej eksploracji i inspiracji są przestrzeń publiczna (również ta niefizyczna), codzienne praktyki i lokalność w mieście.

***

Твоя справа. Як ефективно боротися за себе і змінювати світ

Все не так вже й погано, але ви знаєте, що могло б бути краще? Ви бачите, що у вашому районі/місті/країні є речі, які потребують покращення? Або ви просто маєте багатий досвід та знання і хочете ними поділитися? На нашому тренінгу ви дізнаєтесь, як взяти справу у свої руки, щоб досягти успіху. Ми прокладемо шляхи, які допоможуть легше орієнтуватися у складному світі фінансів та офісів. Ми покажемо вам, що все можливо, варто лише захотіти і дізнатися як.
Бережи себе! Не має значення, чи ви живете в Гдині з дитинства, чи лише кілька місяців – наш тренінг допоможе вам відчути енергію, щоб діяти для себе, своїх близьких, сусідів та місцевої громади!

Участь у тренінгу є абсолютно безкоштовною, але кількість місць обмежена. Реєстраційна форма: https://tinyurl.com/WarsztatyGdynia

Заняття відбуватимуться польською мовою з можливістю перекладу на російську та українську. По завершенню всі учасники отримають сертифікат, що підтверджує проходження тренінгу.

Проводить: Сильвія Бруна. Культурний антрополог, місцева дослідниця, соціокультурна аніматорка. Співзасновниця антропологічного об’єднання – Студії соціальних ініціатив DYM. У Європейському центрі солідарності займається соціально-культурними проектами та питаннями доступності для людей з інвалідністю.
Сильвія Бруна про себе: «Публічний простір (в тому числі нефізичний), повсякденні практики та міська локальність є сферою моїх досліджень та натхнення».

***

Твоё дело. Как эффективно бороться за себя и изменить мир

Все не так уж плохо, но вы знаете, что могло бы быть лучше? Вы видите, что в вашем районе/городе/стране нужно улучшить? Или вы просто обладаете богатым опытом и знаниями и хотите ими поделиться? На нашем тренинге вы узнаете, как взять дело в свои руки, чтобы добиться успеха. Мы проложим пути, которые облегчат навигацию в сложном мире финансов и офисов. Мы покажем вам, что всё возможно, нужно только захотеть и узнать, как это сделать.
Берегите себя! Неважно, живете ли вы в Гдыне с детства или всего несколько месяцев – наш тренинг поможет вам почувствовать энергию для действий в интересах себя, своих близких, соседей и местного сообщества!

Участие в тренинге совершенно бесплатное, но количество мест ограничено. Регистрационная форма: https://tinyurl.com/WarsztatyGdynia

Занятия будут проводиться на польском языке с возможностью перевода на русский и украинский языки. По окончании все участники получат сертификат, подтверждающий прохождение тренинга.

Проводит: Сильвия Бруна – Культурный антрополог, городской исследователь, социокультурный аниматор. Соучредитель антропологической ассоциации – Студии социальных инициатив DYM. В Европейском центре солидарности занимается социокультурными проектами и обеспечением доступности для людей с ограниченными возможностями.
Сильвия Бруна о себе: «Общественное пространство (включая нефизическое), повседневные практики и городская местность – это область моих исследований и вдохновения».

 


Za nami dwa spotkania konsultacyjne w Gdańsku i Gdyni, w których udział brali klienci i klientki Sklepów Społecznych, wolontariusze i pracownicy ośrodków pomocy społecznej. To ważny moment projektu „Sklepy Społeczne Dla Wszystkich”, bo po raz pierwszy zorganizowaliśmy spotkanie różnych grup interesariuszy. Wbrew pozorom, efekt wcale nie był konfrontacyjny. Podsumowanie dyskusji o dotychczasowych działaniach wokół Sklepów – i wspólnie zaplanowanych kolejnych krokach – znajdziecie w raportach:

Raport ze spotkania 27.03.2023 r. w Gdyni
Wersja polskaУкраїнська версія | Русская версияa

Raport ze spotkania 30.03.2023 r. w Gdańsku
Wersja polska | Українська версія | Русская версияa

Aktualizacja: 18.04.2023 r.


Spotkania konsultacyjne wokół Sklepów Społecznych w Gdyni i Gdańsku

Zapraszamy serdecznie na dwa kolejne spotkania z cyklu „Sklepy Społeczne Dla Wszystkich”. Tym razem oprócz Klientów i Klientek do udziału zaprosimy też przedstawicieli lokalnych ośrodków pomocy społecznej, radnych dzielnic oraz lokalnych aktywistów. Wspólnie porozmawiamy o dotychczasowych efektach projektu i perspektywach na przyszłość.

Spotkanie w Gdyni
Gdzie: Przystań Mały Kack, ul. Łowicka 51
Kiedy: 27 marca, godz. 17.30-19.00

Spotkanie w Gdańsku
Gdzie: Centrum Integracji Społecznej, ul. Floriańska 3
Kiedy: 30 marca, godz. 10.00-11.30

Na wszystkich spotkaniach obecny będzie tłumacz języka rosyjskiego i ukraińskiego.

Zapraszamy serdecznie!

Aktualizacja: 14.03.2023 r.


Spotkanie konsultacyjne z klientami Sklepu Społecznego przy ul. Lotników w Gdyni

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Sklepy Społeczne Dla Wszystkich” za nami. 24 października spotkaliśmy się z klientami sklepu społecznego przy ul. Lotników 86 w Gdyni. Merytoryczna dyskusja nad poprawą działania sklepu i wymiana opinii na temat postrzegania roli sklepu w społeczności migranckiej w Gdyni – tak można w dwóch zdaniach opisać treść spotkania. Doświadczyliśmy też chwili wzruszenia i dawki ogromnych emocji, kiedy uczestniczka spotkania, uchodźczyni, która przybyła do Polski 16 marca, dziękowała nam za serdeczne przyjęcie, którego doświadczyła po ucieczce z ogarniętej wojną Ukrainy.

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że jedną z pierwszych informacji, jakimi wymieniają się imigranci przybywający do Gdyni, jest możliwość otrzymania pomocy żywnościowej w sklepie przy ul. Lotników. Uczestnicy podkreślali również, że zarówno klienci Sklepu, jak i jego obsługa są dużą pomocą w odnalezieniu się w obcym środowisku: udzielają informacji, koniecznych do rozpoczęcia normalnego życia w nowym miejscu. Dodajmy – nie są to tylko informacje dotyczące możliwości otrzymania pomocy żywnościowej lub innej, ale również dotyczące spraw urzędowych, bytowych, prawnych. Takie wsparcie, zgodnie z opinią naszych rozmówców, jest bezcenne.

Na spotkaniu pojawiły się też głosy krytyczne – dotyczyły głównie wielkości Sklepu i jego wyposażenia. Nasi Rozmówcy zwracali uwagę, że sklep społeczny powinien być większy, a przestrzeń sklepu zaaranżowana tak, żeby kojarzyła się z normalnym sklepem. To dla nas bardzo ważna opinia, bo co prawda nie możemy wpłynąć na wielkość lokalu Sklepu, ale za to mamy wpływ na jego wyposażenie i wygląd. O tych kwestiach będziemy też rozmawiać na kolejnych spotkaniach!

Aktualizacja: 26.10.2022 r.


Warsztaty „Działaj dla siebie i innych” w Gdańsku

Kim jest samorzecznik? To taki „influencer z misją” – osoba, która zmaga się z problemem, który często dotyka również innych, i opowiada o nim publicznie, żeby przybliżyć go społeczeństwu. Tylko jak sprawić, żeby ten głos został usłyszany? Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy na dwudniowych warsztatach ze współpracy społecznej i samorzecznictwa.

21 i 22 lipca na jednej sali spotkali się ludzie z różnych światów – od tegorocznego maturzysty po seniorkę, od aktywistów z wieloletnim stażem po osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z działaniem na rzecz swoją i innych. Prowadzący szkolenie trenerzy Ewa Patyk i Przemysław Kluz zadbali o to, by niezależnie od doświadczenia wszyscy Uczestnicy i Uczestniczki mogli odnaleźć w sobie potencjał do bycia rzecznikami i rzeczniczkami swojej sprawy. Efekty? Twórczy ferment, mnóstwo inspiracji, a nawet nieco wzruszeń. Czujemy, że o naszych Warsztatowiczkach i Warsztatowiczach jeszcze usłyszycie – i to pewnie od nich samych!

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 29.07.2022 r.


Sklepy społeczne – punkt wydania żywnościZaproszenie na spotkanie inaugurujące czy coś więcej?

Nasze sklepy społeczne mają już ponad 5 lat . Przez ten czas stały się rozpoznawalnym punktem pomocy żywnościowej na mapie Gdańska i Gdyni. Jednak czy tylko pomocy żywnościowej? Czy tylko tego – jedzenia – oczekują nasi klienci?

Pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu sklepów wskazuje, że nie tylko. Nasi klienci oczekują również wsparcia w rozwiązaniu życiowych problemów, informacji, czasem porady. Z jednej strony – to cieszy, bo z takim założeniem, z taką wizją sklepów, 5 lat temu rozpoczynaliśmy ich działalność. Z drugiej strony – czy na pewno to dostarczmy? Czy robimy to dobrze? Czy możemy zrobić więcej? Dręczące nas pytania zmusiły nas do napisania wniosku grantowego, który umożliwiłby nam zbadanie roli sklepów społecznych i możliwych vs. oczekiwanych kierunków ich rozwoju.

I stało się – przyznano nam grant. Od kliku miesięcy nasi wywiadowcy prowadzili wywiady z klientami sklepów, pracownikami MOPR i MOPS i wolontariuszami, żeby dowiedzieć się co różne grupy interesariuszy o nas myślą. Opracowaliśmy wyniki (raport wkrótce) i mniej więcej wiemy, czego oczekują i jaka wizję sklepów mają nasi interesariusze. Teraz przyszedł czas na znalezienie odpowiedzi na pytanie – jak to zrobić? W dotarciu do rozwiązania pomoże nam cykl spotkań i warsztatów, które będziemy realizować w Gdańsku i Gdyni. Inaugurujemy je w ten wtorek, 12 lipca, w CIS w Gdańsku. Jeżeli jesteś chętny, żeby dołączyć – zapraszamy.

Aktualizacja 07.07.2022


Sklepy Społeczne Dla Wszystkich to tytuł projektu realizowanego przez Bank Żywności w Trójmieście od stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału sklepów społecznych jako miejsc przeciwdziałających wykluczeniu, promujących współpracę środowisk lokalnych, jak również ośrodków integracji społecznej, poprzez stworzenie wokół nich trwałej i aktywnej sieci osób zaangażowanych w działania rzecznicze i samopomocowe. Działania będą adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem (w tym: osób w kryzysach, doświadczających wykluczenia, również cyfrowego, migrantów i migrantek itp.), pracowników administracji oraz działów CSR firm.
W pierwszym etapie zbadamy jakie zmiany społeczne zostały osiągnięta poprzez dotychczasowe działanie sklepów społecznych oraz czego brakuje beneficjentom sklepów społecznych.
Drugi etap to zaangażowanie liderów spośród interesariuszy i stworzenie grup roboczych oraz przeprowadzenie szkoleń z samorzecznictwa, współpracy społecznej, zaangażowanie grup roboczych w ewaluację działalności sklepów oraz zaproponowanie zmian i kierunków rozwoju. Na tym etapie wyłonimy liderów, którzy będą pełnić rolę nieinstytucjonalnych rzeczników społeczności lokalnych.
Kolejny etap to wdrożenie i testowanie zaproponowanych zmian, zakończony opracowaniem wskazówek i materiałów w formie publikacji ułatwiającej indywidualne i społeczne działania na rzecz wsparcia i zapobiegania wykluczeniu oraz samorzecznictwa.
Finalnym etapem będzie dystrybucja publikacji i zamknięcie projektu.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Dostosuj stronę