fbpx

1% podatku to Twój wkład w ratowanie żywności przed zmarnowaniem i wsparcie dla osób potrzebujących

Przekaż go na Bank Żywności w Trójmieście

KRS: 0000224076

WYPEŁNIJ PIT ON-LINE

Na co przeznaczymy Twój 1% podatku?

Bank Żywności w Trójmieście z roku na rok otrzymuje coraz więcej darowizn rzeczowych w postaci żywności – w 2019 roku przekazaliśmy potrzebującym 390 ton produktów spożywczych. Takie działanie wymaga jednak sprawnego procesu dystrybucji, by uratowana żywność trafiła do naszych organizacji partnerskich, a przez nich bezpośrednio do potrzebujących. To dla nas duże wyzwanie logistyczne, które wymaga sporych nakładów pracy oraz opłacenia kosztów związanych z transportem, magazynowaniem i administracją. Twój 1% podatku pomoże nam jeszcze skuteczniej ratować żywność przed zmarnowaniem i przekazywać ją do osób najbardziej potrzebujących.

Jak działają Banki Żywności?

Głównym zadaniem Banków Żywności jest ratowanie żywności przed zmarnowaniem i przekazywanie jej osobom potrzebującym. Jest to możliwe dzięki sprawnemu procesowi dystrybucji: począwszy od kontaktu z Darczyńcami, przez odbiór i magazynowanie, aż po relacje z organizacjami pomocowymi, które przekazują uratowane produkty osobom w trudnej sytuacji życiowej. Obok dystrybucji uratowanych produktów spożywczych Banki Żywności zajmują się także działalnością edukacyjną, proekologiczną, a także realizują projekty z zakresu włączenia społecznego.

Działamy opierając się
na trzech podstawowych zasadach:

  1. Zasada non-profit – działalność bez zysku – realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwane żywności oraz jej bezpłatną dystrybucję
  2. Zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem
  3. Zasada apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej

Realizujemy swoją misję poprzez:

  • Wyszukiwanie źródeł żywności produkowanej w nadmiarze,
  • Pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności, tzw. artykułów niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń
  • Magazynowanie otrzymanych produktów i ich racjonalną dystrybucję na rzecz organizacji, nie osób indywidualnych
  • Promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu.
  • W swoim działaniu kierujemy się wartościami, które znajdują odzwierciedlenie w Europejskiej Karcie Banków Żywności.

Efekty działania

W 2020 roku wsparliśmy 23000 potrzebujących na Pomorzu, przekazując łącznie ponad 430 ton żywności na cele społeczne. Większość przekazanych produktów została ocalona przed zmarnowaniem jako darowizny ze sklepów, centrów dystrybucyjnych i od producentów żywności. W ciągu roku nasza pomoc trafia do ponad 60 organizacji i instytucji społecznych: jadłodajni, świetlic środowiskowych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym.