fbpx
26 lutego 2024

Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

 

 

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście jako Organizacja Partnerska Regionalna [OPR], który razem z Federacją Polskich Banków Żywności [OPO] oraz współpracującymi Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi [OPL] odpowiada za dystrybucję artykułów spożywczych i działania towarzyszące w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Cel programu:

 • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnienie działań towarzyszących, mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.

Zadania i działania realizowane w programie:  

 • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
 • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • Bezpłatne przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;
 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

 

Więcej na temat uzyskania pomocy żywnościowej i możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących na stronie: www.fepz.bankizywnosci.pl

 

W ramach FEPŻ realizowanego w roku kalendarzowym 2024, Bank Żywności planuje dystrybucję ok 527 ton żywności do ok 15500 osób potrzebujących z województwa pomorskiego.

Bezpośrednią dystrybucję żywności będą wspierały organizacje partnerskie lokalne:

Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta, koło gdańskie

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Szemudzie

Stowarzyszeni Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa

Harcerski Ośrodek Centrum Przygody ZHP

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

Stowarzyszeni Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz”

Stowarzyszeń Alter-Ego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w nowej Wsi Lęborskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini

„Akcja Humanitarna Życie” w Pruszczu Gdańskim

 

Dodatkowo Bank Żywności będzie realizował działania towarzyszące wśród osób potrzebujących mające na celu wspieranie ich włączenia społecznego:

 • Warsztaty edukacyjne z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia, kulinarne, niemarnowania żywności, edukacji ekonomicznej
 • Cykle edukacyjne z zakresu  dietetyki i zdrowego żywienia i niemarnowania żywności
 • Cykle edukacyjne tematyczne  dietetyki i zdrowego żywienia i niemarnowania żywności
 • Dyżury konsultacyjne  dietetyczne, edukacji ekonomicznej, włączenia społecznego

Grupa docelowa:

 • Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wskazanego przez Instytucję Zarządzającą.

Więcej o sposobie kwalifikacji do programu na stronie:  https://fepz.bankizywnosci.pl/kwalifikacja-do-programu/

 

Przewidziane efekty i rezultaty:

 • zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację działań towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

 

Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

#BztrojmiastoFEPŻ #pomorskieFEPŻ #FEPŻ #pomocżywnościowa #pomoczywnosciowa

Skargi dotyczące sposobu realizacji programu oraz dystrybucji artykułów spożywczych można składać do Federacji Polskich Banków Żyzności na adres e-mail:   fepz@bankizywnosci.pl lub do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji o programie oraz sposobie jego realizacji na stronie internetowej  www.fepz.bankizywnosci.pl

oraz na Mediach Społecznościowych Federacji Polskich Banków Żywności:

Banki Żywności – 🟠 Banki Żywności realizują program… | Facebook

Federacja Polskich Banków Żywności na LinkedIn: #funduszeue #funduszeeuropejskie #bankiżywności

INNE AKTUALNOŚCI

Dostosuj stronę