fbpx

Wzmocnienie kompetencji zarządczych i profesjonalizacja usług NGO w województwie pomorskim

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zarządczych i profesjonalizacja usług NGO w województwie pomorskim” to kontynuacja działań zwiększających potencjał pomocowy organizacji członkowskich Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście.

Projekt adresowany jest przede wszystkim do podmiotów III Sektora działających na terenie województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału, jaki niesie ze sobą możliwość uczestniczenia w finansowanym przez Unię Europejską programie pomocy żywnościowej. W nowej perspektywie finansowej program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) zakłada w znaczącym stopniu wykorzystanie żywności świeżej i krótkoterminowej w pomocy żywnościowej, jak również dofinasowanie działań Organizacji Partnerskich Lokalnych współpracujących w procesie jej dystrybucji. Choć korzyści wynikające z możliwości uczestnictwa w programie FEPŻ wydają się oczywiste, idea ta nie jest dostatecznie popularna pośród organizacji pozarządowych w województwie pomorskim. Dochodzi zatem do sytuacji, w której dystrybucją wsparcia żywnościowego zajmują się Ośrodki Pomocy Społecznej, a nie organizacje pozarządowe, które mogłyby jednocześnie polepszyć swoje umiejętności, wizerunek, a także zyskać finansowo. Powodem takiego podejścia są obawy organizacji pozarządowych wynikające z ich przekonania, że zarówno wymagania techniczne, jak i organizacyjne przekraczają ich obecne możliwości i kompetencje. Niniejszy projekt ma na celu zwiększenie kompetencji organizacyjnych, administracyjnych, fundraisingowych oraz rozszerzenie zakresu działania organizacji pozarządowych na Pomorzu.

Szkolenie z bezpieczeństwa żywności i HACCP
Aktualizacja 24.08.2023

Bezpieczeństwo żywności to temat, który rzadko kogo dręczy na co dzień. Dopiero, kiedy doniesienia prasowe informują o masowych zatruciach pokarmowych w restauracji, stołówce, zakładzie pracy zaczynamy interesować się jak do tego doszło. Tymczasem myślenie o bezpieczeństwie żywności to codzienność organizacji pozarządowych wspomagających swoich podopiecznych żywnością. Mnóstwo przepisów, norm i ustaw określa w jaki sposób postępować z żywnością tak, aby jej przekazanie podopiecznym nie zakończyło się zdrowotną katastrofą. Dodajmy – zmieniających się przepisów. Dzięki dofinansowaniu w ramach programu NOWEFIO mieliśmy okazję zorganizować szkolenie i przeszkolić siebie i organizacje partnerskie w zakresie przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz norm HACCP. Od dzisiaj Dobra Praktyka Higieniczna, Dobra Praktyka Produkcyjna, instrukcje i procedury nie maja dla nas tajemnic. Teraz czas odkurzyć i uaktualnić nasze dokumenty.

Księgowość w organizacjach pozarządowych
Aktualizacja 29.08.2023

Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, damy tym bardziej…ale organizuje pozarządowe jak najbardziej. Wiadomo – na działalność środków zawsze brakuje, dlatego każdy grosz oglądamy ze wszystkich stron i starannie planujemy jego wydanie. Potem wydajemy i wtedy wkracza księgowość…Księgowość, która domaga się opisów, informacji, przypisania do projektu, mówi o bilansach, rachunkach zysków i strat, wyniku finansowym, kontach , księgowaniu na „czwórkach” i „piątkach”. Słowa nas zasypują, a my czujemy się bezradni, ale do czasu; dzięki grantom z NOWEFIO mogliśmy przeszkolić się z zakresu księgowości w organizacji pozarządowej. Dwa pracowite dni, dużo informacji, dużo liczb, dużo wiedzy, ale teraz księgowość nie będzie do nas mówiła jak do ściany.

Nazwa zadania: Wzmocnienie kompetencji zarządczych i profesjonalizacja usług NGO w województwie pomorskim

Całkowita wartość zadania: 281780 zł

Dofinansowanie: 258030 zł


INNE PROJEKTY

Czas pożegnań i podsumowań 30 kwietnia zakończyliśmy wszystkie działania realizowane w ramach  Grantu Instytucjonalnego Programu Aktywni Obywatele –... czytaj dalej

Bank Żywności w Trójmieście jako jedna z 80 organizacji pomocowych z całej Polski został zakwalifikowany do programu „Żywnościowy SOS” Fundacji... czytaj dalej

Dostosuj stronę