fbpx

Wzmocnienie kompetencji zarządczych i profesjonalizacja usług NGO w województwie pomorskim

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zarządczych i profesjonalizacja usług NGO w województwie pomorskim” to kontynuacja działań zwiększających potencjał pomocowy organizacji członkowskich Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście.

Projekt adresowany jest przede wszystkim do podmiotów III Sektora działających na terenie województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału, jaki niesie ze sobą możliwość uczestniczenia w finansowanym przez Unię Europejską programie pomocy żywnościowej. W nowej perspektywie finansowej program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) zakłada w znaczącym stopniu wykorzystanie żywności świeżej i krótkoterminowej w pomocy żywnościowej, jak również dofinasowanie działań Organizacji Partnerskich Lokalnych współpracujących w procesie jej dystrybucji. Choć korzyści wynikające z możliwości uczestnictwa w programie FEPŻ wydają się oczywiste, idea ta nie jest dostatecznie popularna pośród organizacji pozarządowych w województwie pomorskim. Dochodzi zatem do sytuacji, w której dystrybucją wsparcia żywnościowego zajmują się Ośrodki Pomocy Społecznej, a nie organizacje pozarządowe, które mogłyby jednocześnie polepszyć swoje umiejętności, wizerunek, a także zyskać finansowo. Powodem takiego podejścia są obawy organizacji pozarządowych wynikające z ich przekonania, że zarówno wymagania techniczne, jak i organizacyjne przekraczają ich obecne możliwości i kompetencje. Niniejszy projekt ma na celu zwiększenie kompetencji organizacyjnych, administracyjnych, fundraisingowych oraz rozszerzenie zakresu działania organizacji pozarządowych na Pomorzu.

Nazwa zadania: Wzmocnienie kompetencji zarządczych i profesjonalizacja usług NGO w województwie pomorskim

Całkowita wartość zadania: 281780 zł

Dofinansowanie: 258030 zł


INNE PROJEKTY

Bank Żywności w Trójmieście jako jedna z 80 organizacji pomocowych z całej Polski został zakwalifikowany do programu „Żywnościowy SOS” Fundacji... czytaj dalej

Dostosuj stronę