fbpx

Sklepy Społeczne Dla Wszystkich

Celem projektu jest zwiększenie potencjału sklepów społecznych jako miejsc przeciwdziałających wykluczeniu, promujących współpracę środowisk lokalnych, jak również ośrodków integracji społecznej, poprzez stworzenie wokół nich trwałej i aktywnej sieci osób zaangażowanych w działania rzecznicze i samopomocowe. Działania będą adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem (w tym: osób w kryzysach, doświadczających wykluczenia, również cyfrowego, migrantów i migrantek itp.), pracowników administracji oraz działów CSR firm.
W pierwszym etapie zbadamy jakie zmiany społeczne zostały osiągnięta poprzez dotychczasowe działanie sklepów społecznych oraz czego brakuje beneficjentom sklepów społecznych.
Drugi etap to zaangażowanie liderów spośród interesariuszy i stworzenie grup roboczych oraz przeprowadzenie szkoleń z samorzecznictwa, współpracy społecznej, zaangażowanie grup roboczych w ewaluację działalności sklepów oraz zaproponowanie zmian i kierunków rozwoju. Na tym etapie wyłonimy liderów, którzy będą pełnić rolę nieinstytucjonalnych rzeczników społeczności lokalnych.
Kolejny etap to wdrożenie i testowanie zaproponowanych zmian, zakończony opracowaniem wskazówek i materiałów w formie publikacji ułatwiającej indywidualne i społeczne działania na rzecz wsparcia i zapobiegania wykluczeniu oraz samorzecznictwa.
Finalnym etapem będzie dystrybucja publikacji i zamknięcie projektu.

Projekt będzie realizowany od stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r. Więcej informacji na temat bieżących działań projektowych można znaleźć tutaj.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

INNE PROJEKTY

Czas pożegnań i podsumowań 30 kwietnia zakończyliśmy wszystkie działania realizowane w ramach  Grantu Instytucjonalnego Programu Aktywni Obywatele –... czytaj dalej

Bank Żywności w Trójmieście jako jedna z 80 organizacji pomocowych z całej Polski został zakwalifikowany do programu „Żywnościowy SOS” Fundacji... czytaj dalej

Dostosuj stronę