fbpx

Działania towarzyszące (POPŻ 2014-2020)

Działania towarzyszące są elementem realizacji  POPŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, są działania  towarzyszące dla osób najbardziej potrzebujących.

Poprzez działanie w ramach środków towarzyszących realizowanych w ramach PO PŻ 2014 -2020 rozumie się cykliczne działania, tj. warsztaty oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób.

Cel działań towarzyszących

Działania mają na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego poprzez:

  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
  • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

  • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
  • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Harmonogram działań towarzyszących w KWIETNIU 2016 roku:

Lp. Rodzaj działania Data Miejsce Liczba godzin Prowadzący Nazwa OPL
1. „Przygotowanie prostych posiłków”. Warsztaty kulinarne z elementami zapobiegania marnowaniu żywności i składników odżywczych. 18.04.2016, 9.00-11.00 Redkowice – sala świetlicy wiejskiej 2h Alicja Polańska GOPS Nowa Wieś Lęborska
2. „Przygotowanie prostych posiłków”. Warsztaty kulinarne z elementami zapobiegania marnowaniu żywności i składników odżywczych. 18.04.2016, 11.15-13.15 Kębłowo Nowowiejskie – sala świetlicy wiejskiej 2h Alicja Polańska GOPS Nowa Wieś Lęborska
3. „Przygotowanie prostych posiłków”. Warsztaty kulinarne z elementami zapobiegania marnowaniu żywności i składników odżywczych. 18.04.2016, 13.30-15.30 Mosty – sala świetlicy wiejskiej, ul. Długa (przy stacji paliw) 2h Alicja Polańska GOPS Nowa Wieś Lęborska
LICZBA GODZIN  OGÓŁEM:  6

Harmonogram działań towarzyszących w MARCU 2016 roku:

Lp. Rodzaj działania Data Miejsce Liczba godzin Imię
i nazwisko trenera
Nazwa OPL
1. Warsztaty dietetyczno-kulinarne 17.03.2016,
godz. 14.00-16.00
ul. Skalskiego 15,
83-000 Pruszcz Gdański
2 Alicja Polańska Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Oddział
w Pruszczu Gdańskim,
2. Warsztaty dietetyczno-kulinarne 17.03.2016,
godz. 16.15-18.15
ul. Skalskiego 15,
83-000 Pruszcz Gdański
2 Alicja Polańska Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Oddział
w Pruszczu Gdańskim,
LICZBA GODZIN   OGÓŁEM: 4

Harmonogram działań towarzyszących w LUTYM 2016 roku:

  

Lp. Rodzaj działania Data Miejsce Liczba godzin Imię
i nazwisko trenera
Nazwa OPL
1. Warsztaty kulinarne 04.02.2016,
godz. 12.00-14.00
Wrzosy 21, 80-628 Gdańsk 2 Alicja Polańska Fundacja „Pomóż Sobie i Innym”
2. Warsztaty dietetyczno-kulinarne 04.02.2016,
godz. 14.15-16.15
Wrzosy 21, 80-628 Gdańsk 2 Alicja Polańska Fundacja „Pomóż Sobie i Innym”
3. „Jak gotować zdrowo, smacznie i niedrogo?” Warsztaty kulinarno-dietetyczne 16.02.2016, godz.9-11.00 Tawęcino- świetlica wiejska,

 

2h Alicja Polańska GOPS Nowa Wieś Lęborska
4. „Jak gotować zdrowo, smacznie i niedrogo?” Warsztaty kulinarno-dietetyczne 16.02.2016, 11.15-13.15 Łebień- – świetlica wiejska,

 

2h Alicja Polańska GOPS Nowa Wieś Lęborska
5. „Jak gotować zdrowo, smacznie i niedrogo?” Warsztaty kulinarno-dietetyczne 16.02.2016, 13.30-15.30 Lędziechowo-świetlica wiejska 2h Alicja Polańska GOPS Nowa Wieś Lęborska
6. Warsztaty kulinarne 18.02.2016,
9.00-11.00
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, ul. Narutowicza 2, 84-200 Wejherowo 2h Alicja Polańska MOPS w Wejherowie
7. Warsztaty dietetyczne 18.02.2016, 11.00-13.00 Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, ul. Narutowicza 2, 84-200 Wejherowo 2h Alicja Polańska MOPS w Wejherowie
LICZBA GODZIN   OGÓŁEM: 4

 

Harmonogram działań towarzyszących w STYCZNIU 2016 roku:

Lp.

Rodzaj działania

Data przeprowadzonego działania

Miejsce

Liczba godzin

Imię i nazwisko trenera

Nazwa OPL

1.

Warsztaty kulinarne

18.01.2016,
godz. 11.00-13.00

ul. Skalskiego 15, 83-000 Pruszcz Gdański

2

Alicja Polańska

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Oddział w Pruszczu Gdańskim

2.

Jak jeść smacznie i zdrowo? – warsztaty dietetyczne z elementami gotowania

18.01.2016,
godz. 13.15-15.15

ul. Skalskiego 15, 83-000 Pruszcz Gdański

2

Alicja Polańska

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Oddział w Pruszczu Gdańskim

3.

Warsztaty kulinarne

18.01.2016,
godz. 15.30-17.30

ul. Skalskiego 15, 83-000 Pruszcz Gdański

2

Alicja Polańska

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Oddział w Pruszczu Gdańskim

Harmonogram działań towarzyszących w GRUDNIU 2015 roku:

Lp.

Rodzaj działania

Data

Miejsce

Liczba godzin

Imię i nazwisko trenera

Nazwa OPL

1.

Świąteczne warsztaty kulinarne”

14.11.2015,
godz.
16.00-18.00

Siedziba Rada Dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz Górny,

Aleja Grunwaldzka 127, 80-244 Gdańsk

2

Alicja Polańska

Fundacja DROGA

LICZBA GODZIN OGÓŁEM: 2

Harmonogram działań towarzyszących w LISTOPADZIE 2015 roku:

Lp.

Rodzaj działania

Data przeprowadzonego działania

Miejsce

Liczba godzin

Imię i nazwisko trenera

Nazwa OPL

1.

Znaczenie śniadania w domu i w szkole”. Warsztaty dietetyczno-kulinarne.

18.11.2015,
godz. 9.00-11.00

Pałac Leśnice 10
– Sala świetlicy wiejskiej

2

Alicja Polańska

GOPS Nowa Wieś Lęborska

2.

Przygotowanie prostych posiłków”. Warsztaty kulinarne z elementami zapobiegania marnowaniu żywności
i składników odżywczych.

18.11.2015,
godz. 12.00-14.00

Krępa Kaszubska 59 F
– Sala świetlicy wiejskiej

2

Alicja Polańska

GOPS Nowa Wieś Lęborska

3.

Jak jeść zdrowo i niedrogo”.
Warsztaty zdrowego żywienia z elementami kulinarnymi i edukacji w zakresie prowadzenia budżetu domowego.

18.11.2015,
godz. 14.30-16.30

GOK w Nowej Wsi Lęborskiej,
ul. Lęborska 20

2

Alicja Polańska

GOPS Nowa Wieś Lęborska

LICZBA GODZIN OGÓŁEM: 6

 

Harmonogram działań towarzyszących w PAŹDZIERNIKU 2015 roku:

Lp.

Rodzaj działania

Data przeprowadzonego działania

Miejsce

Liczba godzin

Imię i nazwisko trenera

Nazwa OPL

1.

Warsztaty dietetyczne

22.10.2015,
godz. 10-12.00

ZHP Rumia, ul. Włókiennicza 14A, Rumia

2

Alicja Polańska

ZHP Rumia

2.

Warsztaty kulinarne

22.10.2015,
godz. 12.00-14.00

ZHP Rumia, ul. Włókiennicza 14A, Rumia

2

Alicja Polańska

ZHP Rumia

3.

Warsztaty dietetyczno-kulinarne z elementami wiedzy z zakresu żywienia dzieci

22.10.2015,
godz. 14-16.00

ZHP Rumia, ul. Włókiennicza 14A, Rumia

2

Alicja Polańska

ZHP Rumia

4.

Warsztaty kulinarne z elementami edukacji w zakresie niemarnowania żywności

22.10.2015, godz. 16-18.00

ZHP Rumia, ul. Włókiennicza 14A, Rumia

2

Alicja Polańska

ZHP Rumia

LICZBA GODZIN OGÓŁEM: 8

 

Harmonogram działań towarzyszących we WRZEŚNIU 2015 roku:

L.p. Organizacja Rodzaj warsztatów Prowadzący/a Termin warsztatów Miejsce
1. Stowarzyszenie ALTER EGO Warsztaty dietetyczne Alicja Polańska 15.09.2015, godz. 14.00-16.00 Schronisko dla Bezdomnych Osób i Rodzin , ul. Leszczynki 153, 81-200 Gdynia
2. Stowarzyszenie ALTER EGO Warsztaty edukacji ekonomicznej Alicja Polańska 15.09.2015, godz. 16.00-18.00
3. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło Gdańskie Warsztaty kulinarne Alicja Polańska 16.09.2015, godz. 9.00-11.00 Noclegownia św. Brata Alberta, ul. Żaglowa 1, 80-560 Gdańsk
4. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło Gdańskie Warsztaty kulinarne Alicja Polańska 16.09.2015, godz. 11.00-13.00 Schronisko św. Brata Alberta, ul. Starowiślna 3, 80-555 Gdańsk
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie Warsztaty dietetyczne Alicja Polańska 17.09, godz. 9.00-11.00 Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, ul. Narutowicza 2, 84-200 Wejherowo
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie Warsztaty edukacji ekonomicznej Alicja Polańska 17.09, godz. 11.00-13.00
7. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło Gdańskie Warsztaty kulinarne Alicja Polańska 22.09.2015, godz. 9.00-11.00 Dom dla Bezdomnych – ul. Równa 14, 80-067 Gdańsk
8. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło Gdańskie Warsztaty edukacji ekonomicznej Alicja Polańska 22.09.2015, godz. 11.00-13.00
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie Warsztaty kulinarne Alicja Polańska 23.09.2015. godz. 10.00-12.00 Wiejski Ośrodek Kultury w Szemudzie (Biblioteka Publiczna), ul. Emila Kwidzińskiego 1, 84-217 Szemud
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie Warsztaty edukacji ekonomicznej Alicja Polańska 23.09.2015. godz. 12.00-14.00
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie Warsztaty dietetyczne Alicja Polańska 23.09.2015. godz. 14.00-16.00

Harmonogram działań towarzyszących w sierpniu 2015 roku:

Organizacja Rodzaj warsztatów Prowadzący/a Termin warsztatów Miejsce
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło Gdańskie Kulinarne Alicja Polańska 03.08.2015 Centrum Integracji Społecznej, ul. Floriańska 3, 80-546 Gdańsk
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło Gdańskie Edukacji ekonomicznej Alicja Polańska 03.08.2015 Centrum Integracji Społecznej, ul. Floriańska 3, 80-546 Gdańsk
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło Gdańskie Edukacji ekonomicznej Alicja Polańska 03.08.2015 Centrum Integracji Społecznej, ul. Floriańska 3, 80-546 Gdańsk
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło Gdańskie Dietetyczne Alicja Polańska 18.08.2015, godz.17.00 Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, ul. Wyzwolenia 48, 80-537 Gdańsk
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło Gdańskie Dietetyczne Alicja Polańska 18.08.2015, godz. 9.00 – 11.00 Schronisko dla Bezdomnych, ul. Równa 14, 80-067 Gdańsk
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło Gdańskie Dietetyczne Alicja Polańska 18.08.2015, godz. 11.30 – 13.30 Dom dla Bezdomnych – ul. Równa 14, 80-067 Gdańsk
Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” Dietetyczne Alicja Polańska 19.08.2015 godz.18.00 Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, ul. Mostowa 1A, 80-778 Gdańsk
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło Gdańskie Kulinarne Alicja Polańska 28.08.2015, godz.10.00 Centrum Integracji Społecznej, ul. Młyńska 11, 81-713 Sopot
INNE PROJEKTY

Czas pożegnań i podsumowań 30 kwietnia zakończyliśmy wszystkie działania realizowane w ramach  Grantu Instytucjonalnego Programu Aktywni Obywatele –... czytaj dalej

Bank Żywności w Trójmieście jako jedna z 80 organizacji pomocowych z całej Polski został zakwalifikowany do programu „Żywnościowy SOS” Fundacji... czytaj dalej

Dostosuj stronę