fbpx

Jak działa Bank Żywności

Dzięki współpracy z producentami, dystrybutorami i rolnikami pozyskujemy duże ilości żywności, zwykle z krótkimi terminami przydatności do spożycia. Poprzez sieć ponad 50 współpracujących organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej szybko i sprawnie przekazujemy żywność potrzebującym.

Nasz Bank Żywności dba o jakość przekazywanej żywności oraz zasady bezpieczeństwa zgodne z obowiązującym prawem, tj. z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Produkty przekazywane do Banku Żywności w Trójmieście muszą być:

  • bezpieczne dla zdrowia,
  • w terminie przydatności do spożycia,
  • o odpowiedniej jakości handlowej.

Przyjmujemy przede wszystkim żywność w ilościach hurtowych (2-10 palet żywności), przygotowaną do transportu (zapakowaną na palecie). Jesteśmy jednak otwarci również na mniejsze darowizny. W przypadku mniejszych ilości produktów ustalamy indywidualnie zasady odbioru i dystrybucji, kierując żywność lokalnie i bezpośrednio.

 

 

Jesteśmy przygotowani do dystrybucji produktów z krótkimi terminami przydatności do spożycia. W zależności od produktu oraz wielkości darowizny, jej dystrybucja może trwać 1-7 dni roboczych.