fbpx

Jak przekazać żywność dla potrzebujących

Jeśli jesteś osobą prywatną…

Jeżeli chcesz przekazać nam niewielką ilość żywności dla potrzebujących (do 50 kg), możesz przywieźć ją do jednego z naszych Sklepów Społecznych w Gdyni lub Gdańsku (więcej informacji tutaj).

Pamiętaj, że do sklepów społecznych przyjmujemy wyłącznie produkty w terminie ważności, fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone i posiadające etykietę. Nie możemy przyjmować żywności domowej, czyli np. gotowych dań, sałatek, kotletów itp., możemy jednak pomóc znaleźć miejsce, gdzie takie darowizny są przyjmowane. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego!

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub producentem…

Jeżeli Twoja firma posiada nadwyżki żywności, którymi chce się podzielić, może przekazać ją Bankom Żywności jako darowiznę żywnościową bez obciążeń podatkowych!

W sprawie przekazania darowizny prosimy o kontakt ze Sławkiem Krajewskim: slawomir.krajewski@bztrojmiasto.pl

Jakie produkty można przekazać do Banku Żywności?

Banki Żywności, mając na uwadze potrzeby żywieniowe osób, do których trafia darowana żywność, przyjmują każdy rodzaj artykułów spożywczych – również te z krótkim terminem przydatności do spożycia (dostarczone minimum 2 dni przed terminem przydatności). Możesz przekazać Bankowi Żywności:

  • produkty świeże i sezonowe jak pieczywo, owoce, warzywa,
  • produkty nietrwałe lub wymagające warunków chłodniczych, np. jogurty, sery, masło, mięso czy wędliny,
  • produkty trwałe np. makarony, ryże, kasze i oleje.

 

Co się dzieje z przekazaną przez Ciebie darowizną ?

Po odbiorze od darczyńcy żywność jest liczona i trafia do magazynu Banku Żywności lub do jednego ze sklepów społecznych. Przechowywanie przedmiotu darowizny odbywa się przy zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych (zgodnie z zasadami HACCP) oraz ewentualnymi dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi przechowywania i transportu przekazanymi przez Darczyńcę.

Bank Żywności rejestruje w systemie magazynowym darowizny zgodnie z dokumentem otrzymanym przez darczyńcę i potwierdzonym przy odbiorze darowizny. Pozwala to na pełną przejrzystość dystrybucji darowizn.

Na potwierdzenie przekazania produktów do Banku Żywności przedsiębiorca otrzymuje protokół zdawczo-odbiorczy, dokument WZ (wydania z magazynu), fakturę wewnętrzną lub umowę darowizny.

 

Jakie są korzyści z dokonywania darowizn żywności?

Mamy nadzieję, że przede wszystkim jest to poczucie spełnienia dobrego uczynku i zaspokojenie potrzeby pomocy innym ludziom. Przekazując żywność z krótkim terminem ważności zapobiegasz też marnowaniu żywności oraz dbasz o środowisko naturalne. Współpraca z Bankami Żywności w tym zakresie może stać się ważnym elementem polityki CSR twojej firmy.

To jednak nie wszystko. Darowizny żywności pozwalają także na:

  • Zwolnienie z podatku VAT – darczyńca żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego zwolniony jest z obowiązku odprowadzania podatku VAT od darowizny, jeśli darowizna będzie przeznaczona na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.
  • Zaliczenie wartości darowizny żywnościowej do kosztów uzyskania przychodu – każdy przedsiębiorca, który przekaże darowiznę Bankom Żywności, może cenę jej nabycia lub koszt jej wytworzenia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a tym samym pomniejszyć podstawę podatku CIT.

 

Do kogo trafia żywność przekazana Bankowi Żywności?

Banki Żywności przekazują pozyskaną żywność partnerskim organizacjom społecznym takim jak np.: świetlice i ogniska wychowawcze dla dzieci, towarzystwa pomocy dzieciom, domy samotnej matki, jadłodajnie czy stowarzyszenia. Każdy Bank Żywności zna środowisko lokalnych organizacji zajmujących się dożywianiem potrzebujących.

Codziennie do magazynów Banków żywności przyjeżdżają stowarzyszenia i fundacje po żywność dla swoich podopiecznych. Ze wsparcia żywnościowego Banków żywności korzystają rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Banki żywności wspierają żywnością zarówno seniorów, dorosłych jak i dzieci.

 

Materiały do pobrania

Dostosuj stronę