fbpx
8 czerwca 2022

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy – Допомога біженцям з України

УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ НИЖЧЕ!

W tym miejscu publikujemy aktualizowaną listę punktów, gdzie osoby indywidualne mogą uzyskać pomoc pochodzącą ze zbiórek i darowizn organizowanych przez Bank Żywności w Trójmieście. Obecnie prowadzimy rozmowy z władzami lokalnymi, aby zwiększyć liczbę placówek. Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco publikujemy informacje o naszych działaniach.

GDAŃSK

Wydania żywności świeżej w Sklepie Społecznym w Gdańsku, ul. Wolności 52

Wydania żywności świeżej zostaną wznowione we wrześniu dzięki dofinansowaniu z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Więcej informacji wkrótce.

Pomoc żywnościową dostarczamy również okresowo do lokalnych punktów pomocy. Ich adresy i godziny otwarcia można znaleźć tutaj: https://ukraina.gdanskpomaga.pl/wsparcie-humanitarne/

GDYNIA

Sklep Społeczny, ul. Lotników 86 (Orłowo)
Wspólnie z MOPS w Gdyni uruchomiliśmy dodatkową pomoc dla uchodźców w Sklepie Społecznym w Orłowie. Warunkiem otrzymania wsparcia jest okazanie paszportów z datą wjazdu po 24 lutego lub zaświadczenia o statusie uchodźcy. Prosimy, by Klienci mieli ze sobą paszporty wszystkich osób, dla których chcą pobrać pomoc żywnościową oraz zaświadczenia o numerze PESEL. Bardzo prosimy, by zabrać też własne siatki lub plecaki, bo na miejscu niestety nie dysponujemy wystarczającą liczbą opakowań.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 13.00-18.00
Wtorek 10.00-15.00
Środa 10.00-15.00
Czwartek 13.00-18.00
Piątek 10.00-15.00
Sobota 10.00-15.00

Ponadto pakiety żywnościowe trafiają również do miejsc pobytu uchodźców organizowanych przez gminy Gdańsk i Gdynia (m.in. ul. Traugutta 29 w Gdańsku, ul. Energetyków 13A w Gdyni).

UWAGA: W niektórych miastach i gminach istnieje też możliwość uzyskania przez uchodźców skierowania do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (regularne pakiety z żywnością, wydawane raz w miesiącu). Skierowania wystawiają pracownicy socjalni – w tym celu prosimy o kontakt z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej.

 Тут ми публікуємо оновлений список пунктів, де люди можуть отримати допомогу від зборів та пожертв, організованих Food Bank у Tri-City. Зараз ми ведемо переговори з місцевою владою щодо збільшення кількості закладів. Ми закликаємо вас стежити за нашими каналами в соціальних мережах, де ми постійно публікуємо інформацію про нашу діяльність.

ГДАНСЬК

Випуски свіжих продуктів у Соціальному магазині в Гданську, вул. Wolności 52

Випуск свіжих продуктів буде відновлено у вересні завдяки фінансуванню Поморського воєводського управління. Більше інформації незабаром.

Ми також періодично надаємо продуктову допомогу місцевим пунктам допомоги. Їхні адреси та години роботи можна знайти тут: https://ukraina.gdanskpomaga.pl/wsparcie-humanitarne/

ГДИНЯ

Соціальний магазин, вул. Lotników 86 (район Orłowo)
Разом із MOPS у Гдині ми запустили додаткову допомогу для біженців у Соціальному магазині в Орлово. Умовою отримання підтримки є пред’явлення паспортів з датою в’їзду після 24 лютого або довідки про статус біженця. Просимо клієнтів мати при собі паспорти всіх осіб, для яких вони хочуть отримати продуктову допомогу та сертифікати з номером PESEL. Просимо взяти з собою власні сітки або рюкзаки, тому що, на жаль, у нас недостатньо пакетів на місці.

Години роботи:
Понеділок 13.00-18.00
вівторок 10.00-15.00
середа 10.00-15.00
четвер 13.00-18.00
п’ятниця 10.00-15.00
субота 10.00-15.00

Крім того, харчові пакети також відправляються до місць перебування біженців, організованих муніципалітетами Гданська та Гдині (включно з вул. Траугутта 29 у Гданську, вул. Енергетикув 13А в Гдині).

ПРИМІТКА: У деяких містах і комунах біженці також можуть отримати направлення до Оперативної програми «Продовольча допомога» (звичайні продуктові пакети, що видаються раз на місяць). Направлення видають соціальні працівники – зверніться до місцевих центрів соціального забезпечення.

Aktualizacja: 05 września 2022, godz. 15.56

INNE AKTUALNOŚCI

Dostosuj stronę