Historia

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście narodził się w 2004 roku z inicjatywy czterech organizacji charytatywnych działających na terenie Gdańska, Sopotu i Gdyni. Jego głównym celem od początku było niesienie pomocy żywnościowej potrzebującym oraz zapobieganie marnowaniu. Obecnie Bank Żywności w Trójmieście zrzesza ponad 50 organizacji członkowskich – fundacji i stowarzyszeń pomocowych z Trójmiasta oraz powiatów puckiego i wejherowskiego.

Od 2015 roku Bank Żywności w Trójmieście jest członkiem Federacji Polskich Banków Żywności.

W 2016 roku Bank Żywności w Trójmieście otrzymał wyróżnienie w ramach Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku 2015.