fbpx
1 sierpnia 2023

Nauki nigdy dość

Rozwój organizacji to nie tylko nowi członkowie i nowe działania, ale również ciągła nauka. Przepisy, innowacyjne rozwiązania, nowe pomysły i nowe dane – to wszystko powoduje, że musimy dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości. A nie zrobimy tego bez ciągłej nauki. Dlatego w ramach grantu finansowanego przez Narodowy Instytutu Wolności w ramach programu NOWEFIO zaprosiliśmy nasze partnerskie organizacje na cykl szkoleń. Pierwsze trzy szkolenia – z bezpieczeństwa żywności, norm HACCP i księgowości w organizacji pozarządowej – zorganizowaliśmy w sierpniu. Wrzesień to miesiąc w którym będziemy się szkolić z fundraisnigu, czyli pozyskiwaniu środków na działalność organizacji.

INNE AKTUALNOŚCI

Dostosuj stronę