Zespół

Michał Chabel
Prezes Zarządu
tel. 888 797 714
michal.chabel@bztrojmiasto.pl

Anna Kobiela-Kanaan
Pełnomocnik Zarządu ds. strategii i rozwoju
tel. 516 105 329
anna.kobiela-kanaan@bztrojmiasto.pl

Ina Gadomska
Kierownik Zespołu
Starszy specjalista ds. projektów
tel. 797 033 181
ina.gadomska@bztrojmiasto.pl

Joanna Budna
Edukator żywieniowy
joanna.budna@bztrojmiasto.pl

Justyna Gabriel
Koordynatorka działań z zakresu włączenia społecznego
tel. 789 243 812
justyna.gabriel@bztrojmiasto.pl

Sławomir Krajewski
Specjalista ds. rozwoju organizacji członkowskich i dystrybucji
tel. 789 243 815
slawomir.krajewski@bztrojmiasto.pl

Łukasz Jaroń
Specjalista ds. administracji i dokumentacji magazynowej
tel. 506 841 334
biuro@bztrojmiasto.pl