fbpx

Działania towarzyszące

logo popż

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;
  • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
  • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
  • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
  • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Działania towarzyszące prowadzone są przez Bank Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] dla beneficjentów skierowanych przez Organizacje Charytatywne [Organizacje  Partnerskie Lokalne – OPL]:
1. Akcja Humanitarna „Życie”, Oddział w Pruszczu Gdańskim
2. Fundacja Droga, Gdańsk
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
9. Harcerski Ośrodek Centrum Przygody ZHP, Rumia
10. Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, Luzino
11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
13. Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
14. Stowarzyszenie Alter-Ego, Gdynia
15. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne “Prometeusz”, Gdańsk
16. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa
17. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

(Aktualizacja na dzień: 31.12.2018 r.)


MAJ 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie Świetlica przy parafii Chrystusa Króla, ul. Narutowicza 2, Wejherowo dietetyczny 07.05.2019 10.00-12.00 Joanna Budna Cztery pory zdrowia. Jak wzmocnić odporność wiosną?
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie Świetlica przy parafii Chrystusa Króla, ul. Narutowicza 2, Wejherowo niemarnowania 07.05.2019 12.00-14.00 Joanna Budna Marnowanie żywności to śmierdząca sprawa
GOPS PUCK, ul. 10 lutego 38, 84-100 Puck GOPS PUCK, ul. 10 lutego 38, 84-100 Puck kulinarne 07.05.2019 9.00-11.00 Janusz Arrasz Zdrowie nie musi być drogie
GOPS PUCK, ul. 10 lutego 38, 84-100 Puck GOPS PUCK, ul. 10 lutego 38, 84-100 Puck kulinarne 07.05.2019 11.00-13.00 Janusz Arrasz Zupa z niczego
GOPS PUCK, ul. 10 lutego 38, 84-100 Puck GOPS PUCK, ul. 10 lutego 38, 84-100 Puck kulinarne 07.05.2019 13.00-15.00 Janusz Arrasz (Nie)zapomniane strączkowe
 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie MOPS Gdynia, Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1, ul.  ul. Batalionów Chłopskich 1 ekonomiczne 13.05.2019 10.00-12.00 Sławomir Krajewski Bezpieczne finanse
 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie MOPS Gdynia, Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1, ul.  ul. Batalionów Chłopskich 1 ekonomiczne 13.05.2019 12.00-14.00 Sławomir Krajewski Jak oszczędzać pieniądze
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia ekonomiczne 21.05.2019 10.00-12.00 Sławomir Krajewski Jak oszczędzać pieniądze
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia ekonomiczne 21.05.2019 12.00-14.00 Sławomir Krajewski Jak oszczędzać pieniądze
MOPS Reda, ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda MOPS Reda, ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda ekonomiczne 27.05.2019 10.00-12.00 Sławomir Krajewski Bezpieczne finanse

KWIECIEŃ 2019

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia kulinarne 02.04.2019 10.00-12.00 Janusz Arrasz Kasze są pyszne
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia kulinarne 02.04.2019 12.00-14.00 Janusz Arrasz Zdrowie nie musi być drogie
MOPS WEJHEROWO,ul. Kusocińskiego 17, 84 – 200 Wejherowo Świetlica przy parafii Chrystusa Króla, ul. Narutowicza 2, Wejherowo dietetyczne 08.04.2019 10.00-12.00 Joanna Budna Zdrowe żywienie – z czym to się je?
MOPS WEJHEROWO,ul. Kusocińskiego 17, 84 – 200 Wejherowo Świetlica przy parafii Chrystusa Króla, ul. Narutowicza 2, Wejherowo dietetyczne 08.04.2019 12.00-14.00 Joanna Budna Jak się odżywiać, żeby długo cieszyć się zdrowiem
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia dietetyczne 15.04.2019 10.00-12.00 Joanna Budna Zdrowe żywienie. Z czym to się je?
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia niemarnowania 15.04.2019 12.00-14.00 Joanna Budna Marnowanie żywności to śmierdząca sprawa
GOPS Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia Sala Urzędu Gminy, ul. Turystyczna 15, Linia ekonomiczne 16.04.2019 10.00-12.00 Sławomir Krajewski Jak oszczędzać pieniądze
GOPS Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia Sala Urzędu Gminy, ul. Turystyczna 15, Linia ekonomiczne 16.04.2019 12.00-14.00 Sławomir Krajewski Bezpieczne finanse
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa, ul. Pucka 2, 84-110 Krokowa Świetlica Wiejska w Minkowicach dietetyczne 18.04.2019 10.00-12.00 Joanna Budna Czy żywność może leczyć?
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa, ul. Pucka 2, 84-110 Krokowa Świetlica Wiejska w Minkowicach niemarnowania 18.04.2019 12.00-14.00 Joanna Budna Marnowanie żywności to śmierdząca sprawa
GOPS PUCK, ul. 10 lutego 38, 84-100 Puck GOPS PUCK, ul. 10 lutego 38, 84-100 Puck ekonomiczne 25.04.2019 10.00-12.00 Sławomir Krajewski Bezpieczne finanse

MARZEC 2019

05.03.2019 10.00-12.00 MOPS WEJHEROWO,ul. Kusocińskiego 17, 84 – 200 Wejherowo Świetlica przy parafii Chrystusa Króla, ul. Narutowicza 2, Wejherowo Janusz Arrasz Kasze są pyszne
05.03.2019 12.00-14.00 MOPS WEJHEROWO,ul. Kusocińskiego 17, 84 – 200 Wejherowo Świetlica przy parafii Chrystusa Króla, ul. Narutowicza 2, Wejherowo Janusz Arrasz Nie marnuj chleba, zrób coś dobrego
07.03.2019 10.00-12.00 MOPS Reda, ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda MOPS Reda, ul. Derdowskigo 25 Joanna Budna Marnowanie żywności to śmierdząca sprawa
11.03.2019 10.00-12.00 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia Sławomir Krajewski Bezpieczne finanse
11.03.2019 12.00-14.00 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, 84 – 230 Rumia Sławomir Krajewski Bezpieczne finanse
12.03.2019 9.00-11.00 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa, ul. Pucka 2, 84-110 Krokowa Świetlica wiejska, Wierzchucino, ul. Abrahama Janusz Arrasz Zupa z niczego
12.03.2019 11.00-13.00 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa, ul. Pucka 2, 84-110 Krokowa Świetlica wiejska w Minkowicach, ul. Długa Janusz Arrasz (Nie)zapomniane strączkowe
12.03.2019 13.00-15.00 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa, ul. Pucka 2, 84-110 Krokowa Świetlica wiejska w Minkowicach, ul. Długa Janusz Arrasz Zdrowie nie musi być drogie
14.03.2019 09.00-11.00 GOPS Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia Sala Urzędu Gminy, ul. Turystyczna 15, Linia Joanna Budna Czy żywność może leczyć?
14.03.2019 11.00-13.00 GOPS Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia Sala Urzędu Gminy, ul. Turystyczna 15, Linia Joanna Budna Co w jedzeniu piszczy? Czytanie etykiet
19.03.2019 10.00-12.00 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa, ul. Pucka 2, 84-110 Krokowa Świetlica wiejska, Wierzchucino, ul. Abrahama Joanna Budna Jak się odżywiać, żeby długo cieszyć się zdrowiem
19.03.2019 12.00-14.00 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa, ul. Pucka 2, 84-110 Krokowa Świetlica wiejska, Wierzchucino, ul. Abrahama Joanna Budna Cztery pory zdrowia. Jak wzmocnić odporność wiosną?
19.03.2019 9.00-11.00 GOPS PUCK, ul. 10 lutego 38, 84-100 Puck Centrum Pozytywne Inicjatywy, ul. Komr E. Szystowskiego 10, Puck Janusz Arrasz Nie marnuj chleba, zrób coś dobrego
19.03.2019 11.00-13.00 GOPS PUCK, ul. 10 lutego 38, 84-100 Puck Centrum Pozytywne Inicjatywy, ul. Komr E. Szystowskiego 10, Puck Janusz Arrasz Kasze są pyszne
22.03.2019 9.00-11.00 GOPS SZEMUD, ul. Obrońców Szemuda 2A, 84 – 217 Szemud Biblioteka w Szemudzie; Ul. E. Kwidzińskiego 1 Joanna Budna Zdrowe żywienie. Z czym to się je?
22.03.2019 11.00-13.00 GOPS SZEMUD, ul. Obrońców Szemuda 2A, 84 – 217 Szemud Biblioteka w Szemudzie; Ul. E. Kwidzińskiego 1 Joanna Budna Czy żywność może leczyć?
22.03.2019 13.00-15.00 GOPS SZEMUD, ul. Obrońców Szemuda 2A, 84 – 217 Szemud Biblioteka w Szemudzie; Ul. E. Kwidzińskiego 1 Joanna Budna Co w jedzeniu piszczy? Czytanie etykiet
26.03.2019 10.00-12.00 Akcja Humanitarna „Życie”, Oddział w Pruszczu Gdańskim, ul. Skalskiego 15, 83 – 000 Pruszcz Gdański Świetlica wiejska, Rokitnica, ul. Bałtycka 3 c Janusz Arrasz (Nie)zapomniane strączkowe
26.03.2019 12.00-14.00 Akcja Humanitarna „Życie”, Oddział w Pruszczu Gdańskim, ul. Skalskiego 15, 83 – 000 Pruszcz Gdański Świetlica wiejska, Rokitnica, ul. Bałtycka 3 c Janusz Arrasz Zdrowie nie musi być drogie

LUTY 2019

Organizacja Adres Działanie Dzień Godzina Prowadzący Temat
GOPS Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia GOK Linia, ul. Turystyczna 15 kulinarne 2019-02-01 9.00-11.00 Janusz Arrasz Nie marnuj chleba, zrób coś dobrego
GOPS Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia GOK Linia, ul. Turystyczna 15 kulinarne 2019-02-01 11.00-13.00 Janusz Arrasz Zupa z niczego
GOPS NOWA WIEŚ LĘBORSKA, ul. Młynarska 11, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska Małoszyce kulinarne 2019-02-05 9.00-11.00 Janusz Arrasz Zdrowie nie musi być drogie
GOPS NOWA WIEŚ LĘBORSKA, ul. Młynarska 11, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska Małoszyce kulinarne 2019-02-05 11.00-13.00 Janusz Arrasz Kasze są pyszne
GOPS NOWA WIEŚ LĘBORSKA, ul. Młynarska 11, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska Leśnice dietetyczne 2019-02-05 9.00-11.00 Joanna Budna Czy żywność może leczyć?
GOPS NOWA WIEŚ LĘBORSKA, ul. Młynarska 11, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska Leśnice dietetyczne 2019-03-05 11.00-13.00 Joanna Budna Cztery pory zdrowia. Jak wzmocnić odporność zimą?
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło Gdańskie, ul. Przegalińska 135, 80-690 Gdańsk CTUS, ul. Wyzwolenia 48 dietetyczne 2019-02-13 17.00-19.00 Joanna Budna Zdrowe żywienie – z czym to się je?
Fundacja Droga, Al. Wojska Polskiego 52/6, 80–268 Gdańsk Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny, ul. Grunwaldzka 126, 80–244 Gdańsk ninemarnowania 2018-02-21 15.00-17.00 Joanna Budna Marnowanie żywności to śmierdząca sprawa.
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, ul. A. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino Ośrodek Sportu i Rekreacji w Luzinie, ul. Mickiewicza 22, Luzino dietetyczne 2019-02-22 12.00-14.00 Joanna Budna Jak się odżywiać, żeby długo cieszyć się zdrowiem
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, ul. A. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino Ośrodek Sportu i Rekreacji w Luzinie, ul. Mickiewicza 22, Luzino dietetyczne 2019-02-22 14.00-16.00 Joanna Budna Co w jedzeniu piszczy? Czytanie etykiet.
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, ul. A. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino Ośrodek Sportu i Rekreacji w Luzinie, ul. Mickiewicza 22, Luzino kulinarne 2019-02-22 12.00-14.00 Janusz Arrasz (Nie) zapomniane strączkowe
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, ul. A. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino Ośrodek Sportu i Rekreacji w Luzinie, ul. Mickiewicza 22, Luzino kulinarne 2019-02-22 14.00-16.00 Janusz Arrasz Kasze są pyszne
OPS WŁADYSŁAWOWO, ul. Gen. Hallera 19, 84-120 Władysławowo OPS WŁADYSŁAWOWO, ul. Gen. Hallera 19, 84-120 Władysławowo dietetyczne 2019-02-26 10.00-12.00 Joanna Budna Cztery pory zdrowia. Jak wzmocnić odporność zimą?
OPS WŁADYSŁAWOWO, ul. Gen. Hallera 19, 84-120 Władysławowo OPS WŁADYSŁAWOWO, ul. Gen. Hallera 19, 84-120 Władysławowo dietetyczne 2019-02-26 12.00-14.00 Joanna Budna Co w jedzeniu piszczy? Czytanie etykiet.
MOPS Reda, ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda MOPS Reda, ul. Derdowskiego 25 kulinarne 2019-02-26 10.00-12.00 Janusz Arrasz Nie marnuj chleba, zrób coś dobrego
MOPS Reda, ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda MOPS Reda, ul. Derdowskiego 25 kulinarne 2019-02-26 12.00-14.00 Janusz Arrasz Zupa z niczego
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło Gdańskie, ul. Przegalińska 135, 80-690 Gdańsk Schronisko św. Brata Alberta, ul. Równa 14, 80-067 Gdańsk dietetyczne 2019-02-27 15.00-17.00 Joanna Budna Jak się odżywiać, żeby długo cieszyć się zdrowiem
Akcja Humanitarna „Życie”, Oddział w Pruszczu Gdańskim, ul. Skalskiego 15, 83 – 000 Pruszcz Gdański Świetlica wiejska, ul. Spacerowa 8A, Łęgowo dietetyczne 2019-02-28 10.00-12.00 Joanna Budna Zdrowe żywienie – z czym to się je?
Akcja Humanitarna „Życie”, Oddział w Pruszczu Gdańskim, ul. Skalskiego 15, 83 – 000 Pruszcz Gdański Świetlica wiejska, ul. Spacerowa 8A, Łęgowo dietetyczne 2019-02-28 12.00-14.00 Joanna Budna Cztery pory zdrowia. Jak wzmocnić odporność zimą?

STYCZEŃ 2019

Dzień Godzina Organizacja Adres Działanie Prowadzący Temat
2019-01-09 10.00-12.00 Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”, ul. Sucharskiego 1,  80-601 Gdańsk; Prometeusz, ul. Zakopiańska 40, Gdańsk dietetyczne Joanna Budna Cztery pory zdrowia. Jak wzmocnić odporność zimą?
2019-01-09 12.00-14.00 Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”, ul. Sucharskiego 1,  80-601 Gdańsk; Prometeusz, ul. Zakopiańska 40, Gdańsk dietetyczne Joanna Budna Co w jedzeniu piszczy? Czytanie etykiet.
2019-01-11 9.00-11.00 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, Rumia, 84 – 230 Rumia  Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a kulinarne Janusz Arrasz Zupa z niczego
2019-01-11 11.00-13.00 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, Rumia, 84 – 230 Rumia  Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a kulinarne Janusz Arrasz Nie marnuj chleba – zrób coś dobrego
2019-01-15 10.00-12.00 Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”, ul. Sucharskiego 1,  80-601 Gdańsk; Prometeusz, ul. Zakopiańska 40, Gdańsk kulinarne Janusz Arrasz Zdrowie nie musi być drogie
2019-01-15 12.00-14.00 Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”, ul. Sucharskiego 1,  80-601 Gdańsk; Prometeusz, ul. Zakopiańska 40, Gdańsk kulinarne Janusz Arrasz Zupa z niczego
2018-01-16 16.00-18.00 Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Leszczynki 153, 81 – 200 Gdynia Alter Ego, Leszczynki 153 Gdynia dietetyczne Joanna Budna Czy żywność może leczyć?
2019-01-22 9.00-11.00 OPS WŁADYSŁAWOWO, ul. Gen. Hallera 19, 84-120 Władysławowo Hallera 19,  Władysławowo kulinarne Janusz Arrasz Kasze są pyszne
2019-01-22 11.00-13.00 OPS WŁADYSŁAWOWO, ul. Gen. Hallera 19, 84-120 Władysławowo Hallera 19,  Władysławowo kulinarne Janusz Arrasz Nie marnuj chleba – zrób coś dobrego
2019-01-23 9.00-11.00 GOPS WEJHEROWO, Transportowa 1, 84-200 Wejherowo Klub Integracji Społecznej ul. Szkolna 52 w Bolszewie dietetyczne Joanna Budna Zdrowe żywienie – z czym to się je?
2019-01-23 11.00-13.00 GOPS WEJHEROWO, Transportowa 1, 84-200 Wejherowo Klub Integracji Społecznej ul. Szkolna 52 w Bolszewie dietetyczne Joanna Budna Co w jedzeniu piszczy? Czytanie etykiet.
2019-01-23 13.00-15.00 GOPS WEJHEROWO, Transportowa 1, 84-200 Wejherowo Klub Integracji Społecznej ul. Szkolna 52 w Bolszewie dietetyczne Joanna Budna Czy żywność może leczyć?
2019-01-29 10.00-12.00 MOPS WEJHEROWO,ul. Kusocińskiego 17, 84 – 200 Wejherowo Świetlica przy parafii Chrystusa Króla, ul. Narutowicza 2, Wejherowo dietetyczne Joanna Budna Cztery pory zdrowia. Jak wzmocnić odporność zimą?
2019-01-29 12.00-14.00 MOPS WEJHEROWO,ul. Kusocińskiego 17, 84 – 200 Wejherowo Świetlica przy parafii Chrystusa Króla, ul. Narutowicza 2, Wejherowo dietetyczne Joanna Budna Co w jedzeniu piszczy? Czytanie etykiet.

PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2018

WARSZTATY DIETETYCZNE I NIEMARNOWANIA

Organizacja Adres Dzień Godzina Prowadzący Temat
Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne “Prometeusz” Gdańsk Zakopiańska 40 2018-10-22 9.00-11.00 Joanna Budna Jak się odżywiać, żeby długo cieszyć się zdrowiem
CIS Sopot Młyńska 11 Sopot 2018-11-09 11.00-13.00 Joanna Budna Jak się odżywiać, żeby długo cieszyć się zdrowiem
GOPS Nowa Wieś Lęborska Gminny Ośrodek Kultury – ul. Lęborska 20, 84-351 Nowa Wieś Lęborska 2018-11-13 9.00-11.00 Joanna Budna Czy żywność może leczyć?
GOPS Nowa Wieś Lęborska Gminny Ośrodek Kultury – ul. Lęborska 20, 84-351 Nowa Wieś Lęborska 2018-11-13 11.00-13.00 Joanna Budna Jak się odżywiać, żeby długo cieszyć się zdrowiem
GOPS Szemud Biblioteka w GOPS Szemudzie; Ul. E. Kwidzińskiego 1 2018-11-16 9.00-11.00 Joanna Budna Zdrowe żywienie – z czym to się je?
GOPS Szemud Biblioteka w GOPS Szemudzie; Ul. E. Kwidzińskiego 1 2018-11-16 11.00-13.00 Joanna Budna Cztery pory zdrowia – jak wzmocnić odporność jesienią.
GOPS Szemud Biblioteka w GOPS Szemudzie; Ul. E. Kwidzińskiego 1 2018-11-16 13.00-15.00 Joanna Budna Co w jedzeniu piszczy ? – czytanie etykiet
MOPS Gdynia  ul. Wolności 11A, MOPS wydział ds. Intensywnej Pracy Socjalnej 2018-11-19 9.00-11.00 Joanna Budna Cztery pory zdrowia – jak wzmocnić odporność jesienią.
MOPS Gdynia  ul. Wolności 11A, MOPS wydział ds. Intensywnej Pracy Socjalnej 2018-11-19 11.00-13.00 Joanna Budna Zdrowe żywienie – z czym to się je?
MOPS Gdynia  ul. Wolności 11A, MOPS wydział ds. Intensywnej Pracy Socjalnej 2018-11-19 13.00-15.00 Joanna Budna Czy żywność może leczyć?
CIS Gdańsk floriańska 3 2018-11-26 8.00-10.00 Joanna Budna Cztery pory zdrowia – jak wzmocnić odporność jesienią.
GOPS Wejherowo Klub Integracji Społecznej ul. Szkolna 52 w Bolszewie 2018-11-27 9.00-11.00 Joanna Budna Zdrowe żywienie – z czym to się je?
GOPS Wejherowo Klub Integracji Społecznej ul. Szkolna 52 w Bolszewie 2018-11-27 11.00-13.00 Joanna Budna Co w jedzeniu piszczy?-czytanie etykiet
GOPS Wejherowo Klub Integracji Społecznej ul. Szkolna 52 w Bolszewie 2018-11-27 13.00-15.00 Joanna Budna Czy żywność może leczyć?
GOPS Nowa Wieś Lęborska świetlica wiejska –  Krępa Kaszubska , 84-351 Nowa Wieś Lęborska 2018-12-11 9.00-11.00 Joanna Budna Co w jedzeniu piszczy?-czytanie etykiet
GOPS Nowa Wieś Lęborska świetlica wiejska –  Krępa Kaszubska , 84-351 Nowa Wieś Lęborska 2018-12-11 11.00-13.00 Joanna Budna Cztery pory zdrowia – jak wzmocnić odporność jesienią.
GOPS Kosakowo Mechelinki  ul. Nadmorska 34. 2018-12-14 9.00-11.00 Joanna Budna Jak się odżywiać, żeby długo cieszyć się zdrowiem
GOPS Kosakowo Mechelinki  ul. Nadmorska 34. 2018-12-14 11.00-13.00 Joanna Budna Czy żywność może leczyć?

WARSZTATY KULINARNE

Organizacja Adres Dzień Godzina Prowadzący Temat
GOPS Wejherowo Klub Integracji Społecznej ul. Szkolna 52 w Bolszewie 2018-11-06 9.00-11.00 Janusz Arrasz Kasze są pyszne
GOPS Wejherowo Klub Integracji Społecznej ul. Szkolna 52 w Bolszewie 2018-11-06 11.00-13.00 Janusz Arrasz Nie marnuj chleba – zrób coś dobrego
GOPS Wejherowo Klub Integracji Społecznej ul. Szkolna 52 w Bolszewie 2018-11-06 13.00-15.00 Janusz Arrasz Zdrowie nie musi być drogie
GOPS Nowa Wieś Lęborska Świetlica Wiejska –  Kębłowo Nowowiejskie 46, 84-351 Nowa Wieś Lęborska 2018-11-13 9.00-11.00 Janusz Arrasz (Nie)Zapomniane Strączkowe
GOPS Nowa Wieś Lęborska Świetlica Wiejska –  Kębłowo Nowowiejskie 46, 84-351 Nowa Wieś Lęborska 2018-11-13 11.00-13.00 Janusz Arrasz Zupa z niczego
GOPS Kosakowo Mechelinki  ul. Nadmorska 34. 2018-11-20 9.00-11.00 Janusz Arrasz (Nie)Zapomniane strączkowe
GOPS Kosakowo Mechelinki  ul. Nadmorska 34. 2018-11-20 11.00-13.00 Janusz Arrasz Pożywne danie jednogarnkowe
MOPS Gdynia  ul. Wolności 11A, MOPS wydział ds. Intensywnej Pracy Socjalnej 2018-11-23 9.00-11.00 Janusz Arrasz Nie marnuj chleba – zrób coś dobrego
MOPS Gdynia  ul. Wolności 11A, MOPS wydział ds. Intensywnej Pracy Socjalnej 2018-11-23 11.00-13.00 Janusz Arrasz Zupa z niczego
MOPS Gdynia  ul. Wolności 11A, MOPS wydział ds. Intensywnej Pracy Socjalnej 2018-11-23 13.00-15.00 Janusz Arrasz Pożywne danie jednogarnkowe
Fundacja “Droga” Grunwaldzka 127, Siedziba Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 2018-11-29 15.30-17.30 Janusz Arrasz Kasze są pyszne
GOPS Nowa Wieś Lęborska świetlica wiejska  – Garczegorze , 84-351 Nowa Wieś Lęborska 2018-12-11 9.00-11.00 Janusz Arrasz Zdrowie nie musi być drogie
GOPS Nowa Wieś Lęborska Świetlica wiejska  – Garczegorze , 84-351 Nowa Wieś Lęborska 2018-12-11 11.00-13.00 Janusz Arrasz Nie marnuj chleba – zrób coś dobrego
Stowarzyszenie Alter Ego Leszczynki 153 Gdynia 2018-12-12 16.00-18.00 Janusz Arrasz Kasze są pyszne
GOPS Krokowa Świecino 2018-12-14 9.00-11.00 Janusz Arrasz (Nie)Zapomniane strączkowe
GOPS Krokowa Świecino 2018-12-14 11.00-13.00 Janusz Arrasz Pożywne danie jednogarnkowe
GOPS Krokowa Świecino 2018-12-14 13.00-15.00 Janusz Arrasz Zupa z niczego