fbpx

Komu pomagamy

W 2016 roku nasza pomoc dotarła do 15000 osób. To tyle, co miejsc siedzących i stojących w hali Ergo Arena.

W 2017 roku dotarliśmy z pomocą do 18000 osób, a w 2018 do 20000 osób.

Bank Żywności w Trójmieście od 2004 roku współpracuje z organizacjami charytatywnymi z Trójmiasta i okolic. Organizacje te odbierają darowizny od Banku i przekazują je swoim podopiecznym – osobom potrzebującym. Dzięki tej współpracy nie tylko możemy łatwiej ratować żywność przed zmarnowaniem, ale też dostosować rodzaj żywności do potrzeb swoich beneficjentów. Innego rodzaju produkty trafiają do młodych matek, inne do świetlic wsparcia dla dzieci, a jeszcze inne do schronisk dla bezdomnych czy hospicjów. Część organizacji regularnie współpracujących z Bankiem Żywności można znaleźć na mapie w zakładce Organizacje partnerskie.

Osoby potrzebujące mogą skorzystać z naszych Sklepów Społecznych “Za Stołem” w Gdyni i Gdańsku. Sklepy społeczne to punkty, do których trafia żywność z krótkim terminem ważności uratowana przed zmarnowaniem ze sklepów i marketów. Klient, przychodząc do sklepu, może samodzielnie wybrać interesujące go produkty, w zależności od upodobań i umiejętności kulinarnych. Więcej o idei i funkcjonowaniu sklepów społecznych można znaleźć w zakładce Sklepy Społeczne “Za Stołem”.


Według danych GUS z 2011 roku, w Polsce zanotowano zwiększenie się zagrożenia ubóstwem skrajnym w niemal wszystkich grupach gospodarstw domowych.

Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby i rodziny osób bezrobotnych. Pauperyzacji sprzyja również wykonywanie pracy niskopłatnej oraz pobieranie niskich świadczeń emerytalnych lub renty – osoby powyżej 65 roku życia stanowią ok. 7,5% ogółu osób zagrożonych ubóstwem skrajnym. Grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem stanowią rodziny wielodzietne. Wśród małżeństw z co najmniej 4 dzieci na utrzymaniu, ok. 29,5% osób żyło w 2011 r. w sferze ubóstwa ustawowego, a ok. 24% w sferze ubóstwa skrajnego.

Według ostatnich badań, 9,1% mieszkańców województwa Pomorskiego żyje w warunkach poniżej granica ubóstwa skrajnego (minimum egzystencji), a 19,4% poniżej relatywnej granicy ubóstwa.