fbpx

Dostawy żywności (POPŻ 2014-2020)

W dniu 8 czerwca br. rozpoczęliśmy dostawy żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), Podprogramu 2015, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, realizowanego w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1).

Organizacje lokalne, którym jako organizacja regionalna, przekazujemy żywność w ramach programu, to:

  • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło Gdańskie, ul. Przegalińska 135, 80-690 Gdańsk
  • Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, ul. Mostowa 1A, 80-778 Gdańsk
  • Fundacja „Pomóż Sobie i Innym”, ul. Wrzosy 21, 80-628 Gdańsk
  • Fundacja Droga, Al. Wojska Polskiego 52/6, 80 – 268 Gdańsk
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie,ul. Kusocińskiego 17, 84 – 200 Wejherowo,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Młynarska 11, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska
  • Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14a, Rumia, 84 – 230 Rumia
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie, ul. Obrońców Szemuda 2A, 84 – 217 Szemud,
  • Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Leszczynki 153, 81 – 200 Gdynia
  • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Oddział w Pruszczu Gdańskim, ul. Skalskiego 15, 83 – 000 Pruszcz Gdański.
INNE PROJEKTY