fbpx

Misja

Jesteśmy organizacją tworzącą sieć współpracy.
Ratujemy żywność przed zmarnowaniem.
Wspieramy potrzebujących.
Edukujemy.
Działamy razem na rzecz zmian.

Banki Żywności we wszystkich swoich działaniach, zarówno praktycznych (zbiórki i dystrybucja żywności) jak i edukacyjnych, kierują się ideą walki z marnowaniem żywności.

Marnotrawstwo dotyczy  wszelkich produktów spożywczych, które nie zostały wykorzystane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, najczęściej z powodu niegospodarności, błędów i nieprawidłowości w przetwórstwie, transporcie czy magazynowaniu, nieprawidłowej dystrybucji żywności, transportu, przechowywania.

Spośród 116 milionów osób w Unii Europejskiej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym około 40 milionów dotkniętych jest skrajną deprywacją materialną.

Jedną z głównych cech deprywacji materialnej jest brak dostępu do odpowiedniej ilości i jakości żywności. Odsetek ludności UE, której nie stać na posiłek zawierający mięso, kurczaka, ryby (lub równoważny posiłek wegetariański) co drugi dzień – co Światowa Organizacja Zdrowia definiuje jako podstawowe potrzeby – wynosił 8,7% w 2010 r., co stanowiło ponad 43 miliony osób.

Pierwsze dostępne dane za 2011 r. wskazują, że sytuacja ta pogarsza się.
Szczególnie poważną formą deprywacji materialnej jest bezdomność, której skalę trudno jest określić ilościowo. Bezdomność nasiliła się ostatnio ze względu na skutki społeczne kryzysu finansowego i gospodarczego oraz rosnące bezrobocie.

25 milionów dzieci na terenie Unii Europejskiej zagrożonych jest ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To jedno na czworo dzieci. Większość z nich dorasta w ubogich rodzinach, które z coraz większym trudem próbują zapewnić im godne życie. W większości krajow UE dzieci są w wyższym stopniu zagrożone ubostwem i wykluczeniem społecznym niż dorośli.

W Polsce liczbę dzieci niedożywionych i wymagających dożywiania, wciąż szacuje się na 2,178 miliona (w 2009 r. było ich ok. 2,379 miliona, w 2011 r. około 2,235 miliona).

Dzieci dotknięte deprywacją materialną, w porównaniu ze swoimi lepiej sytuowanymi rówieśnikami, są bardziej narażone na gorsze wyniki w szkole, problemy zdrowotne i trudności w pełnym wykorzystaniu swojego potencjału w dorosłym życiu.