Zapytanie ofertowe: pojemniki termoizolacyjne

Aktualizacja 15.06.2018: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście po rozpatrzeniu nadesłanych ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe INW/4/05/2018 wybrał dostawcę pojemników termoizolacyjnych – firmę PHU BMS Sp.J. Z.Bielecki. Oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Wszystkim oferentom, którzy przesłali oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe dziękujemy za zainteresowanie naszymi zapytaniami i zapraszamy do śledzenia zapytań ofertowych w przyszłości.

Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę 10 pojemników termoizolacyjnych o pojemności: ok. 40 litrów (3 sztuk), ok. 50 litrów (4 sztuki), 100 litrów (3 sztuki) wraz z pokrywą, przystosowanych do transportu żywności świeżej chłodzonej i mrożonej, zgodnie z opisaną w załączonym Zapytaniu specyfikacją. Prosimy o przesyłanie ofert na adres: biuro@bztrojmiasto.pl. Termin składania ofert upływa dnia 1 czerwca 2018 r. o godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty.

Zakup będzie realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową NR 136/2017/Wn11/OZ-PO-go/D w ramach projektu „Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności poprzez rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych Banku Żywności w Trójmieście”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR INW_4_05_2018 POJEMNIKI TERMOIZOLACYJNE

INNE PROJEKTY