Zapytanie ofertowe: pojemnik termoizolacyjny na kołach

Aktualizacja z dn. 15.06.2018: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście po rozpatrzeniu nadesłanych ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe INW/5/05/2018 wybrał dostawcę pojemnika termoizolacyjnego na kołach – firmę PHU BMS Sp.J. Z.Bielecki. Oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Wszystkim oferentom, którzy przesłali oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe dziękujemy za zainteresowanie naszymi zapytaniami i zapraszamy do śledzenia zapytań ofertowych w przyszłości.

Aktualizacja z dn. 6.08.2018: Termin składania ofert został przedłużony do 13.06.2018 r.

Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę łatwego do przenoszenia i transportu pojemnika  termoizolacyjnego do transportu lodu i produktów mrożonych, o pojemności: 100 litrów,  wraz z pokrywą,  przystosowanego do transportu żywności świeżej chłodzonej i mrożonej, wyposażonego w kółka, zgodnie z opisaną w załączonym Zapytaniu specyfikacją. Prosimy o przesyłanie ofert na adres: biuro@bztrojmiasto.pl. Termin składania ofert upływa dnia 1 czerwca 2018 r. o godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty.

Zakup będzie realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową NR 136/2017/Wn11/OZ-PO-go/D w ramach projektu „Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności poprzez rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych Banku Żywności w Trójmieście”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR INW_5_05_2018 POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY NA KOŁACH

INNE PROJEKTY