Zapytanie ofertowe: komora mroźnicza

Aktualizacja 11.06.2018: W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup komory mroźniczej ZS Bank Żywności w Trójmieście informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego INW/1/05/2018 w dniu 07.06.2018 wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy LUX-MAL. Oferta firmy LUX-MAL uzyskała największą liczbę punktów.

 

Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę i montaż komory mroźnej wraz z urządzeniem chłodniczym zgodnie z opisaną w załączonym Zapytaniu specyfikacją. Prosimy o przesyłanie ofert na adres: biuro@bztrojmiasto.pl. Termin składania ofert upływa dnia 1 czerwca 2018 r. o godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty.

Zakup będzie realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową NR 136/2017/Wn11/OZ-PO-go/D w ramach projektu „Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności poprzez rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych Banku Żywności w Trójmieście”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR INW_1_05_2018 KOMORA MROŹNICZA

INNE PROJEKTY